Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXX Memoriał Aleksandra Kubaszewskiego i Edwarda Kramka

OPEN FIDE
Turniej pod patronatem Burmistrza Choszczna

REGULAMIN

Cel rozgrywek :
? Propagowanie Królewskiej Gry w regionie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
? Uczczenie pamięci dwóch choszczeńskich szachistów.
? Uzyskanie lub podwyższenie przez uczestników indywidualnych rankingów FIDE.

Organizator :
? Uczniowski Klub Szachowy SKOCZEK Choszczno
? Dyrektor turnieju: Piotr Jarzyna, email: p_jarzyna@wp.pl
? Sędzia główny: Oskar Rosłon, email: roslonoskar@gmail.com

Współorganizatorzy:
? Urząd Miasta i Gminy Choszczno.
? Starostwo Powiatowe w Choszcznie.
? Choszczeński Dom Kultury

Termin i miejsce rozgrywek:
? Turniej zostanie rozegrany w dniu 17 października 2020 r.
w Choszczeńskim Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.
? Potwierdzanie obecności w dniu turnieju i wpłata wpisowego w godz. 9.00-9.40.
? Weryfikacja listy startowej ? 9.50
? Otwarcie turnieju- 9.55

Uczestnictwo i wpisowe:

Seniorzy
20 złotych

Juniorzy do lat 18 oraz seniorzy pow. 65 lat
15 złotych

? Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjną FIDE.
? Zawodnicy dokonują wcześniejszego zgłoszenia:

1. za pomocą strony internetowej na ChessarbiterPro

2. drogą elektroniczną na adres : roslonoskar@gmail.com

? Zgłoszenia dokonywane w sposób określony w pkt c przyjmowane są wyłącznie do dnia 16 października 2020 r. (piątek), do godziny 15.00.
? Osoby zgłaszające się po upływie terminu zgłoszeń określonym w pkt poprzednim., mogą zostać dopuszczone do udziału w turnieju, wyłącznie za zgodą Sędziego, pod warunkiem istnienia wolnego miejsca oraz opłacenia podwyższonego o 10 złotych wpisowego ;
? Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona do maksymalnie 80 osób.
? W przypadku napływu dużej ilości zgłoszeń, przekraczającej wskazaną ilość, Sędzia główny może zadecydować o czasowym albo stałym zamknięciu listy startowej przed upływem terminu ;

System rozgrywek i tempo gry:
? System szwajcarski, 9 rund, kojarzenie komputerowe.
? Tempo gry: 10 minut + 5 sekund za każde posunięcie dla zawodnika na zakończenie partii
? Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

Punktacja i ocena wyników:
? Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt, a za przegraną 0 pkt.
? kolejności miejsc decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów,
2. Buchholz cut-1
3. pełny Buchholz
4. bezpośredni pojedynek
5. ranking średni przeciwników

Sprawy sędziowskie:
? Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
? Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.
? Dopuszcza się posiadanie przez zawodnika na sali gier wyłączonego urządzenia elektronicznego.
? Uczestnicy będący w stanie po użyciu alkoholu będą natychmiast usuwani przez Sędziego głównego z turnieju, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju .
? Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

Nagrody:
Przewiduje się następujące trofea i nagrody za uzyskane wyniki :
? Trzech najlepszych zawodników w kategorii OPEN otrzyma puchary.
? Pięciu najlepszych zawodników otrzyma nagrody pieniężne.
( I miejsce ? 500 złotych, II miejsce ? 400 złotych, III miejsce ? 300 złotych, IV miejsce 200 złotych, V miejsce- 150 złotych )
? Nagrody rzeczowe w klasyfikacji OPEN za miejsca VI-XV.
? Trzech najlepszych juniorów w wieku do lat 10 otrzyma nagrody rzeczowe.
? Trzech najlepszych juniorów w wieku do lat 14 otrzyma nagrody rzeczowe.
? Trzech najlepszych juniorów w wieku do lat 18 otrzyma nagrody rzeczowe.
? Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety.
? Nagroda dla najmłodszego i najstarszego zawodnika.
? Nagroda dla najlepszego seniora w wieku powyżej 65 lat.
? Nagroda dla najlepszego zawodnika z Choszczna.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

? Nagrody nie będą dublowane.
? Wysokość i ilość nagród finansowych może ulec zwiększeniu.
? Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór przez zawodnika podczas ceremonii zamknięcia turnieju. W przeciwnym wypadku jest wręczana następnemu w kolejności zawodnikowi;
? Ilość nagród w przypadku niskiej frekwencji może zostać zmniejszona;
? Nagrody, które nie zostaną wręczone podczas ceremonii zamknięcia turnieju, przepadają na rzecz Organizatorów.

Wyżywienie:
? W związku z pandemią COVID-19 organizator nie zorganizuje tradycyjnego bufetu ze słodkościami oraz ciepłymi napojami.

Uwagi końcowe:
? Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
? Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
? Niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.
? Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
? Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.
? Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju.
? W związku z pandemią COVID-19 zostają wprowadzone następujące obostrzenia:

1. Na Sali gry mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i personel sędziowski oraz techniczny.

2. Osoby towarzyszące i kibice nie mają wstępu na salę gry

3. Przy wejściu do budynku i przy poruszaniu się po nim należy zdezynfekować ręce i mieć założoną maseczkę

4. Każdy powinien posiadać własną maseczkę. Organizator nie dysponuje maseczkami.
? Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
Komitet Organizacyjny
Zarząd UKSz Skoczek Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024