Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Kurs sędziowski na klasy okręgowe ONLINE

Termin: 31.10.2020 (sobota) 9:00 ? 15:00
Miejsce: Platforma internetowe Micorosoft Teams
W Kursie sędziowskim na klasy okręgowe (II, III i młodzieżową) może wziąć udział osoba, która:
a) ma polskie obywatelstwo,
b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat,
c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,
d) ma przynajmniej II kategorię szachową,
e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,
f) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.

Kandydat na sędziego klasy drugiej musi posiadać licencję sędziowską oraz mieć opłaconą składkę roczną za 2020 r. Dodatkowo wymagana jest odpowiednia udokumentowana praktyka sędziowska (minimum cztery turnieje jako sędzia asystent, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe).

Kandydaci we własnym zakresie powinni przyswoić wiedzę z zakresu:
a) przepisów gry FIDE
b) organizowania imprez szachowych, regulaminów zawodów,
c) systemów rozgrywek (kołowy, szwajcarski, pucharowy),
d) ustalania kolejności miejsc w turniejach,
e) obliczania norm na kategorie szachowe,
f) przygotowania sprawozdań sędziowskich,
g) statusu sędziego szachowego

źródła wiedzy:
https://handbook.fide.com
http://pzszach.pl/strona-glowna/komisje-pzszach/kolegium-sedziow/
www.szachy.info.pl

Opłata za kurs sędziowski wynosi 150 zł zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.
Wpłaty należy dokonać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego
11 1750 0012 0000 0000 3870 3099
Harmonogram
8:45 rozpoczęcie kursu, informacje techniczne i organizacyjne
9:00 ? 13:30 Wykłady: Status sędziego, Przepisy Gry FIDE, Obliczanie rankingu PZSzach oraz norm na kategorie, Kojarzenie systemem kołowym, Sprawozdawczość.
13:30 ? 14:00 Słuchacze pytają wykładowcy odpowiadają.
14:00 - 15:00 Egzamin

Zgłoszenia przyjmuje Rafał Siwik email: rafal@siwik.pl

Przewodniczący Kolegium Sędziów DZSzach
IA Rafał Siwik

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023