Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 6 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich
13.12.2020
1. ORGANIZATORZY
Dolnośląski Związek Szachowy
Gminny Klub Szachowy Debiut Długołęka

2. MIEJSCE ROZGRYWEK
Hala Sportowa ? Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie
ul. Szkolna 3, 55-093 Kiełczów
Uwaga! Na terenie hali mogą przebywać wyłącznie zawodnicy.

3. UCZESTNICTWO
Prawo do gry w Mistrzostwach mają mieszkańcy Dolnego Śląska lub członkowie dolnośląskich klubów szachowych zarejestrowanych w DZSzach.
Zgłoszenia do dnia 11.12.2020 w serwisie turniejowym lub mailem na adresy: aleksander.sokolski@dzszach.pl
Wpisowe do Mistrzostw wynosi 40 zł, płatne przelewem na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego
nr konta 11 1750 0012 0000 0000 3870 3099 (BNP Paribas) lub szybkim przelewem podczas zgłoszenia.
Z wpisowego zwolnienie zawodnicy z tytułami GM/IM, pod warunkiem terminowego zgłoszenia.
Wpisowe płatne w dniu turnieju wzrasta o 10zł.

4. SYSTEM ROZGRYWEK
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Tempo gry wynosi 10 min + 5 sek. na ruch.
Turniej zgłoszony jest do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Punktacja pomocnicza wg zaleceń PZSzach.

5. NAGRODY

Klasyfikacja generalna
I miejsce ? 600 PLN
II miejsce ? 400 PLN
III miejsce ? 300 PLN
IV miejsce ? 200 PLN
V miejsce ? 150 PLN
VI miejsce ? 100 PLN

Klasyfikacja kobiet
przy udziale min. 6 zawodniczek
I miejsce ? 200 PLN
II miejsce ? 120 PLN
III miejsce ? 80 PLN

Zawodnicy z ELO 1701-2000
I miejsce ? 100 PLN
II miejsce ? 70 PLN
III miejsce ? 50 PLN

Zawodnicy z ELO 1301-1700
I miejsce ? 100 PLN
II miejsce ? 70 PLN
III miejsce ? 50 PLN

Zawodnicy z ELO do 1300 i bez rankingu ELO
I miejsce ? 100 PLN
II miejsce ? 70 PLN
III miejsce ? 50 PLN

Zawodnik ma prawo do jednej nagrody - przy równych nagrodach otrzymuje nagrodę z klasyfikacji dodatkowej.

6. HARMONOGRAM ROZGRYWEK
niedziela, 13.12.2020
do godz. 10:00 - potwierdzenie udziału
10.15 - uroczyste otwarcie
10:30 - 15.30 - rundy I - IX
ok. 15.30 - zakończenie turnieju

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023