Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXVII Turniej Szachowy DNI LESZNA

1) Organizator:
Miasto Leszno
Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy ?Wieniawa? Leszno

2) Cel rozgrywek:
Uświetnienie obchodów Dni Leszna
Popularyzacja szachów w Lesznie
Integracja środowiska szachowego

3) Termin i miejsce rozgrywek:
Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
30 maja 2021 r. (niedziela), rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00
ul. Narutowicza 74a, 64-100 Leszno

4) Zgłoszenia:
Zgłoszenia na stronie ChessManager.
W dniu turnieju na sali gry w godz. 9:00 ? 9:45

Ilość miejsc ograniczona (100 uczestników) ? decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwe zwiększenie
ilości uczestników w przypadku poprawiającej się sytuacji emidemicznej i po uprzednim
potwierdzeniu u organizatora.

Informacje pod numerem telefonu: 697 464 282
lub mailowo: wieniawaleszno@gmail.com

5) System rozgrywek:
- turniej ?open? zgłoszony do FIDE
- system szwajcarski
- tempo gry 10 minut na partię/zawodnika + 4 sekundy na ruch
- 9 rund
- obowiązują przepisy gry szybkiej

6) Uczestnictwo
W turnieju uczestniczyć mogą wszyscy którzy opłacą wpisowe.
Zawodnicy zagraniczni zobowiązani są posiadać ID FIDE, a zawodnicy polscy bez ID-CR lub bez ID-FIDE muszą wypełnić formularz rejestracji zawodnika
Uwaga!! Zawodnicy, którzy dokonają potwierdzenia udziału po godz. 9:45, będą mogli uczestniczyć w turnieju od 2 rundy.

7) Wpisowe:
Seniorzy ? 40 zł
Juniorzy i Kobiety ? 35 zł
Dla zawodników MMKS Wieniawa Leszno zniżka o 5 zł
Płatne na konto klubu do 27.05.2021 r.

Po tym terminie wpisowe wzrasta o 5 zł i będzie przyjmowane w dniu turnieju
u Organizatora na sali gry.

Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy ?WIENIAWA? Sekcja Szachowa
ul. Rejtana 31/6, 64-100 Leszno
Nr konta: 16 1600 1462 1828 6051 0000 0001

W tytule przelewu należy podać ?Dni Leszna ? imię i nazwisko?
Zwycięzcy poprzednich turniejów z okazji ?Dni Leszna? i GM zwolnieni są z opłacenia
wpisowego.

8) Kolejność miejsc:
Według zdobytych punktów.
Przy równej ilości zdobytych punktów decyduje punktacja pomocnicza:
a) Buchholz Cut-1, b) pełny Buchholz, c) progress, d) liczba zwycięstw, e) bezpośredni wynik partii

9) Nagrody:
Gwarantowana wysokość nagród finansowych:
I miejsce ? 1200 zł
II miejsce ? 800 zł
III miejsce ? 600 zł
IV miejsce ? 400 zł
V miejsce ? 200 zł
Najlepsza kobieta ? 200 zł
Najlepszy senior 50+ ? 100 zł
Elo do 1600 ? 100 zł
Elo do 1800 ? 100 zł
Elo do 2000 ? 100 zł
Najlepszy junior ? 100 zł
Najlepsza juniorka ? 100 zł
Najlepszy zawodnik MMKS Wieniawa ? 100 zł
Najlepszy junior MMKS Wieniawa ? 100 zł
Najlepsza juniorka MMKS Wieniawa ? 100 zł

10) Uwagi końcowe:

Podczas turnieju dostępne będą dla zawodników i opiekunów napoje (kawa, herbata) i drobny poczęstunek.

Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego turnieju oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i sędziego głównego w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych uczestników zgodnie z RODO jest MMKS Wieniawa w Lesznie.

Dane osobowe będą wykorzystywane do tworzenia listy startowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Organizator zastrzega sobie prawo (z przyczyn technicznych) do zmiany miejsca i terminu rozgrywek. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej wieniawaleszno.pl
Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci poza salą gry. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez dziecko na terenie placówki, w której odbywa się turniej odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
W kwestiach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Na sali gry obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
Obowiązują aktualne przepisy Polskiego Związku Szachowego i przepisy gry FIDE.
Zawodników obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas turnieju
Nagrody odbierają zawodnicy osobiście na zakończeniu turnieju. Nagrody nieodebrane na zakończeniu turnieju przechodzą na rzecz organizatora.
Nagrody w turnieju nie łączą się.
Lista zgłoszonych zawodników będzie na bieżąco uzupełnia. Opłacenie wpisowego będzie systematycznie potwierdzane w Uwagach na liście startowej.
Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku braku zgłoszenia do organizatora o rezygnacji z udziału w turnieju.
Zgodnie z wymogami sanitarnymi turniej odbędzie się bez udziału publiczności.
W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem Covid-19 prosimy o wypełnienie oświadczenia COVID (w załączniku) i dostarczenie go do biura zawodów. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Obowiązują aktualne obostrzenia sanitarne opublikowane przez PZSzach oraz władze państwowe.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023