Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Festiwal Szachowy
o Puchar Wójta Gminy Kolbudy


ORGANIZATORZY
Urząd Gminy Kolbudy
Szkoła Podstawowa w Kowalach
Akademia Sportu Kolbudy
Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk.

TERMIN I MIEJSCE
27.06-04.07.2021r. Szkoła Podstawowa w Kowalach ul. Apollina 7.

GRUPY TURNIEJOWE
A ? dla zawodników 1700 i więcej (PZSzach),
B ? dla zawodników 1400-1700 (PZSzach),
C ? dla zawodników 1100-1250 (PZSzach),
D ? dla zawodników 1000-1100 (PZSzach),
E ? otwarty turniej błyskawiczny.

SYSTEM ROZGRYWEK
Grupa A ? system szwajcarski 9 rund, tempo gry 90 min + 30s/pos. na zawodnika (zgłoszony do FIDE). Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać numer FIDE ID nadany przez macierzystą federację,
Grupa B ? system szwajcarski 9 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika,
Grupa C ? system szwajcarski 7 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,
Grupa D ? system szwajcarski 7 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika.
W każdej grupie można zdobyć kategorię szachową.
Grupa E ? system szwajcarski 11 rund, tempo gry 3 min + 2s/pos. Na zawodnika (zgłoszony do FIDE).

WPISOWE
Grupa A ?120 zł. w tym jest zawarta opłata klasyfikacyjno-rankingowa.
Arcymistrzowie (GM i WGM) zwolnieni z opłat, zawodnicy z tytułem IM i WIM płacą 50% ww. kwoty.
Grupa B ? 50 zł.
Grupa C ? 30 zł.
Grupa D ? 30 zł.
Grupa E ? 30 zł.
Płatne przelewem na konto Klubu do 20.06.2021r., po tym terminie zawodnik zostanie przyjęty po akceptacji Organizatora i wpłaceniu wyższego o 20 zł. wpisowego (z wyjątkiem turnieju E).

NAGRODY
Grupa A: I ? 1500 zł. + puchar, II ? 1000 zł. + puchar, III ? 800 zł. + puchar, IV ? 500 zł., V ? 400 zł., VI ? 300 zł., VII ? 250 zł., VIII ? 200 zł.
Dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 200 zł. dla najlepszych w poszczególnych kategoriach: w grupach rankingowych (wg rankingu FIDE) do 1200, 1400, 1600, 1800, 2000; oraz dla najlepszej kobiety, nestora (powyżej 60 lat), juniora, mieszkańca Gminy Kolbudy.

W Grupie B nagrodami są karty podarunkowe EMPiK o wartości: I ? 500 zł. + puchar, II ? 300 zł. + puchar, III ? 200 zł. + puchar, IV ? 150 zł., V ? 120 zł., VI ? 100 zł., VII ? 80 zł., VIII ? 60 zł.
Dodatkowe nagrody o wartości 60 zł. dla najlepszych w poszczególnych kategoriach: kobiety, nestora (powyżej 60 lat), zawodnika z rankingiem 1400, mieszkańca Gminy Kolbudy.

W Grupie C i D nagrodami są karty podarunkowe EMPiK o wartości: I ? 300 zł. + puchar, II ? 200 zł. + puchar, III ? 150 zł. + puchar, IV ? 120 zł., V ? 100 zł., VI ? 80 zł., VII ? 60 zł., VIII ? 50 zł.
Dodatkowe nagrody o wartości 50 zł. dla najlepszych w poszczególnych kategoriach: kobiety, nestora (powyżej 60 lat), mieszkańca Gminy Kolbudy.

Nagrody w Grupie E podane zostaną w osobnym komunikacie.

Nagrody mogą być łączone i należy je odebrać osobiście na zakończeniu turnieju, a w przypadku nieobecności, nagroda przechodzi na następną osobę w danej klasyfikacji. Dodatkowe nagrody w poszczególnych grupach zostaną przyznane tylko przy udziale minimum 3 zawodników w danej kategorii.


ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20.06.2021r. - elektronicznie (e-mail): asiaj3@wp.pl, SMS na numer 501 184 879 lub na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię szachową, ranking, przynależność klubową lub miejscowość, dokładną datę urodzenia.
Zgłoszenie będzie przyjęte dopiero wówczas, gdy zawodnik wpłaci wpisowe na konto Klubu UKS Gedanensis Gdańsk, ul. Dworska 34 80-506 Gdańsk.
Nr konta 62 1440 1345 0000 0000 0389 6862.


TERMINARZ
27.06. ? 09:30-09:55 weryfikacja listy startowej Grup A i D
10:00 I runda Grupy A oraz Grupy D (cały turniej zostanie rozegrany
jednego dnia)
15:30 II runda Grupy A
28.06. ? 16:30- 16:55 weryfikacja listy startowej Grupy C
17:00 III runda Grupy A oraz I runda Grupy C (tego dnia zostaną
rozegrane 4 rundy)
29.06. ? 17:00 IV runda Grupy A oraz V runda Grupy C (tego dnia turniej
zostanie zakończony)
30.06. ? 16:30-16:55 weryfikacja listy startowej Grupy B
17:00 V runda Grupy A oraz I runda Grupy B (tego dnia zostaną
rozegrane 2 rundy)
01.07. ? 17:00 VI runda Grupy A oraz III runda Grupy B (tego dnia zostaną
rozegrane 2 rundy)
02.07. ? 17:00 VII runda Grupy A oraz V runda Grupy B (tego dnia zostaną
rozegrane 2 rundy)
03.07. ? 10:00 VIII runda Grupy A oraz VII runda Grupy B (tego dnia zostaną
rozegrane 2 rundy)
15:00-15:25 zapisy do turnieju błyskawicznego
15:30 I runda Grupy E
04.07. ? 10:00 IX runda Grupy A oraz IX runda Grupy B (tego dnia odbędzie
się zakończenie turnieju około godziny 12:15)
14:15 zakończenie turnieju Grupy A.
Kolejne rundy w grupach B, C i D będą się odbywały z przerwą 5-minutową po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedniej.


ZAKWATEROWANIE
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania, ale może zasugerować i pomóc w dokonaniu wyboru.


UWAGI KOŃCOWE
? Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian,
? maksymalne spóźnienie na rundę ? 30 minut.
? każdy uczestnik turnieju musi posiadać maseczkę ochronną,
? turniej zostanie rozegrany zgodnie z aktualnymi wytycznymi ministra zdrowia dotyczącymi organizacji imprez sportowych,
? obowiązują przepisy FIDE i PZSzach,
? decyzje sędziego głównego w trakcie trwania zawodów są ostateczne,
? za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik lub osoby delegujące,
? osoby niepełnoletnie na turnieju przebywają pod opieką osób dorosłych,
? w trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego, niniejszego Regulaminu oraz ustalenia zawarte w komunikatach organizacyjnych,
? zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjno ?marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
? Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych,
? dodatkowe informacje można znaleźć na stronach: www.kolbudy.pl, www.szachy.gda.pl.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023