Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


SZACHY Z BLUESEM
VII Suwalski Festiwal Szachowy
?Suwalszczyzna 2021?
Suwałki, 8-13.07.2021 r.

CEL
- Popularyzacja ?Królewskiej Gry? wśród mieszkańców Miasta Suwałk,
- Wymiana doświadczeń pomiędzy zawodnikami z całej Polski,
- Walka o kategorie centralne i okręgowe.

ORGANIZATOR
- FUNDACJA JAĆWIEŻ (www.fundacjajacwiez.pl),
- Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach,
- Kierownik/Sędzia główny: IA Paweł Jaroch, tel. 692 244 586, paweljaroch84@gmail.com.

TERMIN I MIEJSCE
- 8-13.07.2021 r. Suwałki, ul. Szpitalna 66 (SP nr 11 ? średnia sala gimnastyczna).

GRUPY TURNIEJOWE
- OPEN A ? dla wszystkich chętnych (zgłoszona do FIDE)
- Grupa B ? Turniej Juniorów do lat 11 (2010 i mł.)
- Grupa C ? Turniej Młodzików do lat 9 (2012 i mł.)

SYSTEM ROZGRYWEK
- System szwajcarski, 9 rund.
- Tempo gry: Grupa OPEN 90? + 30?? na zawodnika, Grupa B i C 30? + 30?? na zawodnika.

WPISOWE I ZGŁOSZENIA
- Wysokość wpisowego: Grupa OPEN ? 130 zł, Grupa B i C ? 60 zł.
- Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.
- Wpisowe należy przesyłać do dnia 01.07.2021 r. na konto:

Fundacja Jaćwież Suwałki - Bank Pekao S.A.
87 1240 1848 1111 0010 8771 3140
Uwaga: w przypadku braku zgłoszeń i wpłaty wpisowego do dnia 01.07.2021 r. jego wysokość wzrasta o 50%,

OPEN A https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6246005664120832

Grupa B (do lat 11) https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5632191528697856
Grupa C (do lat 9) https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6249264940318720

Istnieje również możliwość zgłoszenia mailowo: fundacjajacwiez@gmail.com,

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), zawodnicy zagraniczni ID_FIDE.
NAGRODY

GRUPA OPEN A
I miejsce 1200 zł + puchar + dyplom (min. 10% nagród finansowych).
Nagrody gwarantowane przy 40 zawodnikach.
Nagrody rzeczowe do 10 miejsca.
Dodatkowe klasyfikacje (puchar + nagroda):
najlepszy Old-Boy (55+)
najlepszy Junior do lat 10, 14 i 18
najlepsza Kobieta
najlepsza osoba z Suwałk

GRUPA B i C
Miejsca I-VI ? puchary, dyplomy.
Miejsca I-X ? nagrody rzeczowe.
Każde zgłoszone dziecko otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową lub drobny upominek.

TERMINARZ
- 08.07.2021 r.
09:30 ? Potwierdzanie zgłoszeń
10:00 ? Otwarcie i I-sza runda

09.07.2021 r.
09:30 ? II-ga runda (grupa B i C gra rundę po rundzie)
14:30 ? III-cia runda

10.07.2021 r.
09:30 ? IV-ta runda (grupa B i C gra rundę po rundzie)
14:30 ? V-ta runda

11.07.2021 r.
09:30 ? VI-ta runda

12.07.2021 r.
09:30 ? VII-ma runda (grupa B i C gra rundę po rundzie)
14:30 ? VIII-cia runda

13.07.2021 r.
09:30 ? IX-ta runda
13:30 ? Zakończenie

ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE
Zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty miejsc noclegowych w Suwałkach i okolicach. W razie wystosowania
oficjalnego zapytania, Organizator pomoże w znalezieniu odpowiedniego miejsca czy cateringu w przerwach obiadowych.

UWAGI KOŃCOWE
Organizatorzy zapewniają sale i sprzęt do gry.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Obowiązują przepisy gry FIDE i PZSzach.
Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora i Sędziego Głównego.
Za zdolność zawodników do startu w turnieju oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub opiekun prawny
delegujący uczestnika na turniej.
Akceptując regulamin uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych
osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
Akceptując regulamin uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego
wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii
zdjęć). Zdjęcia tam zamieszczone mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych i prywatnych.
Podczas organizacji turnieju szachowego obowiązują wytyczne sanitarne oraz rekomendacje Polskiego Związku
Szachowego.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023