Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


II Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Kaszëbë Ôpen"

1. Cele:
Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Integracja środowiska szachowego
Promocja Regionu Kaszubskiego i Gminy Lipusz

2. Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy "Wda" w Lipuszu
Gmina Lipusz
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Zespół Szkół w Lipuszu
Mobilna Szkoła Szachowa "Pelmat" z Lipusza

3. Miejsce i termin:
Hala Sportowa Zespołu Szkół w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7a
10.07 ? 17.07.2021 r.

4. Terminarz:
09.07.2021 r. (piątek)
w godz. 12:00 - 18:00 - przyjmowanie potwierdzenia zgłoszeń drogą telefoniczną lub e-mailową
(brak potwierdzenia skutkuje usunięciem zawodnika/ zawodników z listy startowej)
w godz. 18:00 - 20:00 - kwaterowanie uczestników z grup zorganizowanych w Zespole Szkół w Lipuszu
(dotyczy grup, których opiekunowie zgłosili organizatorowi chęć wcześniejszego przyjazdu)
10.07.2021 r. (sobota)
w godz. 12:00 - 14:00 - kwaterowanie uczestników z grup zorganizowanych w Zespole Szkół w Lipuszu
godz. 15:00 - odprawa techniczna
godz. 16:30 - uroczyste otwarcie Festiwalu
godz. 17:00 - runda I
11.07.2021 r. (niedziela)
godz. 11:00 - runda II
godz. 17:00 - runda III
12.07.2021 r. (poniedziałek)
godz. 17:00 - runda IV
13.07.2021 r. (wtorek)
godz. 17:00 - runda V
14.07.2021 r. (środa)
godz. 17:00 - runda VI
15.07.2021 r. (czwartek)
godz. 17:00 - runda VII
16.07.2021 r. (piątek)
godz. 17:00 - runda VIII
17.07.2021 r. (sobota)
godz. 10:00 - runda IX
około godz. 15:00 - podsumowanie turnieju i wręczenie nagród

5. Grupy turniejowe:
Grupa A - dla zawodników z rankingiem FIDE powyżej 1800
Grupa B - dla zawodników z rankingiem FIDE do 1800 i bez rankingu FIDE
Grupa C - dla dzieci do lat 14
Grupa D - dla dzieci do lat 10
Grupa E - dla seniorów 60+ i seniorek 50+
(w przypadku zgłoszenia do Grupy E powyżej 9 seniorów i powyżej 9 seniorek zostaną rozegrane osobno 2 turnieje)
Organizatorom przysługuje prawo do dopuszczenia do Grupy A do 5 zawodników z rankingiem FIDE od 1700 do 1800
Grupy A / B / E zostały zgłoszone do oceny rankingowej FIDE

6. Serwisy turniejowe:
Grupa A - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1122/
Grupa B - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1123/
Grupa C - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1124/
Grupa D - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1125/
Grupa E - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1126/

7. System rozgrywek:
System szwajcarski, 9 rundowy

8. Tempo gry:
Grupy: A / B / E - 90 minut na 40 posunięć dla zawodnika + 15 minut na dokończenie partii + 30 sekund na ruch
Grupy: C / D - 90 minut na partię dla zawodnika + 30 sekund na ruch

9. Zgłoszenia:
Chęć uczestnictwa w turnieju należy zgłosić do dnia 30 czerwca 2021 r.:
- poprzez "formularz zgłoszenia" w serwisach turniejowych na stronie internetowej http://www.chessarbiter.com
- na adres e-mail: z.pelowski@wp.pl podając imię i nazwisko, datę urodzenia, miejscowość, klub, kategorię szachową oraz rankingi PZSzach i FIDE.

10. Wpisowe:
Warunkiem uczestnictwa w turnieju poza przyjęciem zgłoszenia przez sędziego/ organizatora jest opłacenie przez uczestnika przelewem bankowym do dnia 30 czerwca 2021 r. wpisowego w kwocie:
Grupa A - 150 zł.
Grupa B - 80 zł. (juniorzy zrzeszeni w UKS "Wda" w Lipuszu i z Lipusza - 40 zł.)
Grupy C i D - 60 zł. (juniorzy zrzeszeni w UKS "Wda" w Lipuszu i z Lipusza - 30 zł.)
Grupa E - 120 zł.
Wpisowe zawiera opłaty na rzecz FIDE i PZSzach
Z wpisowego zwalnia się zawodników z tytułami: GM, IM, WGM, WIM
Nie uregulowanie wpisowego do dnia 30 czerwca 2021 r. skutkuje wykreśleniem zgłoszonego zawodnika z listy startowej
Zgłoszenia dokonane po w/w terminie wiążą się z większą o 50% kwotą wpisowego, która odpowiednio wyniesie:
Grupa A - 225 zł.
Grupa B - 120 zł.
Grupy C i D - 90 zł.
Grupa E - 180 zł.

11. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Zakwaterowanie z wyżywieniem w Zespole Szkół w Lipuszu tylko dla uczestników w grupach zorganizowanych
Koszt zakwaterowania bez wyżywienia wynosi 10 zł. brutto za osobo/dzień
Koszt zakwaterowania z wyżywieniem (śniadanie w formie "szwedzkiego stołu" i obiadokolacja) wynosi 50 zł. brutto za osobo/dzień
Wyżywienie od obiadokolacji w dniu 10 lipca do śniadania w dniu 17 lipca wynosi 40 zł. brutto x 7 dni = 280 zł. brutto
Zakwaterowanie w salach szkolnych:
- materace zapewniają organizatorzy
- koce, karimaty, śpiwory uczestnicy noclegów zapewniają we własnym zakresie

Kontakt w sprawie zakwaterowania z wyżywieniem pod adresem e-mail: z.pelowski@wp.pl

Dla 1 opiekuna grupy zorganizowanej liczącej minimum 10 uczestników zakwaterowanie z wyżywieniem gratis !

Osoby zainteresowane noclegiem pod namiotami lub w kamperach będą mogły skorzystać nieodpłatnie z pola namiotowego zlokalizowanego pomiędzy halą sportową a rzeką Wdą

Ponadto organizatorzy proponują lokalną agroturystykę i kwatery:
- Agro Breza w Lipuszu - Nowe Karpno
http://www.agrobreza.pl/
- Gospodarstwo Agroturystyczne "Zielony Kot" w Lipuszu
http://zielonykot.net/
- Domek letniskowy w Lipuszu
https://kajaki-domaszk.pl/domek-letniskowy/
- Domki u Danusi
https://domki-na-kaszubach.pl/
- Kaszubskie Zacisze Dorota Plata
https://www.facebook.com/Kaszubskie-Zacisze-Dorota-Plata-659415067523866
- Chata Pod Strzechą
http://www.chata-pod-strzecha.pl/
- Chatka nad wodą
http://wyrowno.com/chatka-nad-woda/

12. Opłaty
Koszty wpisowego oraz zakwaterowania lub zakwaterowania z wyżywieniem należy opłacić przelewem bankowym na dane:
Uczniowski Klub Sportowy "Wda" w Lipuszu
ul. Młyńska 12
83-424 Lipusz

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
Oddział w Lipuszu
ul. Wybickiego 11
83-424 Lipusz
Numer rachunku: 42834000012008020006220004

W tytule przelewu należy wpisać:
- wpisowe do "II M.F.Sz. Kaszebe Open" oraz podać grupę turniejową wraz z imieniem i nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata
- zakwaterowanie z wyżywieniem podczas "II M.F.Sz. Kaszebe Open" oraz podać dane opiekuna grupy wraz z ilością osób, których dotyczy wpłata

13. Nagrody:
Grupa A:
I miejsce: 1500 zł. + puchar
II i III miejsce: nagroda finansowa + puchar

Grupa B:
I miejsce: 800 zł. + puchar
II i III miejsce: nagroda finansowa + puchar
Dodatkowa klasyfikacja juniorów do lat 18:
I miejsce: atrakcyjna nagroda rzeczowa + puchar
II i III miejsce: nagroda rzeczowa + puchar

Grupa E:
I miejsce: 1200 zł. + puchar
II i III miejsce: nagroda finansowa + puchar

15% uczestników grup A / B / E otrzyma nagrody finansowe

Grupa C (do lat 14) i Grupa D (do lat 10):
I miejsce: atrakcyjna nagroda rzeczowa + puchar
II i III miejsce: nagroda rzeczowa + puchar

15% uczestników grup C i D otrzyma nagrody rzeczowe

Dla wszystkich uczestników grup C i D upominki i pamiątkowe dyplomy

W poprzedniej edycji laureaci I miejsc w grupach C i D otrzymali m.in. zegarki firmy TIMEX o wartości 300 zł. za szt.

14. Kontakt:
Zdzisław Pelowski
dyrektor Festiwalu / prezes UKS "Wda" w Lipuszu
tel.: 603-858-003, e-mail: z.pelowski@wp.pl

15. Dodatkowe atrakcje:
- Turniej w piłkarzyki
- Turniej tenisa stołowego
- Ognisko / grill
- II Turniej Szachów Błyskawicznych Kaszëbë Ôpen - zgłoszony do FIDE
- Symultana Szachowa z Arcymistrzem
terminy zostaną podane na odprawie technicznej

16. Propozycje spędzenia czasu wolnego:
- Zwiedzanie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
http://www.jozefwybicki.pl/pl/muzeum-hymnu-narodowego/
- Zwiedzanie Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich
http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl/
- Zwiedzanie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku
https://cepr.pl/
- Zwiedzanie Muzeum Ziemi Kościerskiej
http://muzeumziemikoscierskiej.com.pl/
- Zwiedzanie Muzeum Akordeonu w Kościerzynie
http://muzeumakordeonu.com.pl/
- Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie
http://muzeumkolejnictwa.com.pl/
- Zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Bytowie
http://zamekbytowski.pl/#/muzeum/

17. Uwagi końcowe:
- Dopuszczalne spóźnienie zawodnika na rundę wynosi 30 minut
- Organizatorzy zapewniają salę i sprzęt do gry
- Obowiązują przepisy gry PZSzach i FIDE
- Obowiązuje prowadzenie zapisu do końca partii
- Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie
- Za opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni
- Udział w zawodach zgłoszonego zawodnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji turnieju w zakresie publikacji listy startowej oraz wyników, sprawozdawczości z turnieju, nieodpłatnego utrwalenia i rozpowszechnienia wizerunku w formie fotografii cyfrowej i materiałów audiowizualnych dla celów promocyjnych turnieju
- Uczestnicy Festiwalu zobowiązują się do zapoznania z treścią i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad i zaleceń epidemiologiczno-sanitarnych panujących na terenie Zespołu Szkół w Lipuszu
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji regulaminu i możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024