Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Wakacyjny Turniej Szachowy

Pod Patronatem Burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego


Organizatorzy:
· Klub Sportowy Górnik Polkowice
· Gmina Polkowice
· Sołectwo Sucha Górna


Termin i miejsce:
7 sierpnia 2021 r. godz. 10:00
Sucha Górna k/Polkowic, ul. Sportowa 7.

System i tempo rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany w trzech grupach:

Grupa A: uczniowie klas I-IV,

Grupa B: uczniowie klas V-VIII,

Grupa C: uczniowie klas ponadpodstawowych.

Tempo gry: 10 min. + 5 sekund za ruch.

System szwajcarski 7 rund, w przypadku mniejszej frekwencji system kołowy lub grupy zostaną połączone.

Wpisowe 15zł, nr konta: 14124014861111001059453832, w dniu turnieju 20 zł. Zawodnicy KS Górnik Polkowice zwolnieni z wpisowego.

Nagrody:

We wszystkich grupach za miejsca I-III: puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia:

Do 5 sierpnia przez stronę www.chessarbiter.com

Potwierdzenie udziału i ewentualne zapisy w przypadku wolnych miejsc w dniu turnieju do godz. 9:30.

W turnieju obowiązuje limit do 50 uczestników.


Sędziowanie, przepisy gry i ocena wyników:

Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego

W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwóch lub więcej graczy o kolejności końcowej decydują następujące kryteria oceny: Bucholtz średni, Bucholtz pełny, liczba zwycięstw, progress, wynik bezpośredniego pojedynku.

W przypadku turnieju kołowego: Berger, bezpośredni pojedynek.


Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz niezbędnych zmian.

Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/678 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku w formie analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatora.

Postanowienia końcowe:
Osoby niepełnoletnie podczas turnieju powinny być pod opieka osoby dorosłej.
Organizator zapewnia napoje oraz poczęstunek.
Turniej organizowany jest z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych.

Zapraszamy!

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024