Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


I Turniej Klasyfikacyjny o Puchar Prezesa KS „Skoczek” Skarżysko

Turniej A FIDE

REGULAMIN

1. Termin i miejsce.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Podjazdowa 21,

18-19 września 2021 r.2. Cele turnieju.

- popularyzacja gry w szachy na terenie Skarżyska-Kamiennej i województwa świętokrzyskiego

- umożliwienie wypełnienia częściowych norm na centralne kategorie szachowe

- umożliwienie podniesienia i zdobycia rankingu FIDE3. Warunki uczestnictwa.

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni zawodnicy z rankingiem FIDE max. 2199 lub min. 1600 PZSzach (dla zawodników bez rankingu FIDE) po opłaceniu wpisowego w wysokości 80 zł (zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową). Zgłoszenia należy dokonywać na stronie chessarbiter.com lub u Sędziego Głównego (kontakt w pkt. 9).

Wpisowe płatne na konto KS „Skoczek” Skarżysko-Kamienna 76 1950 0001 2006 0106 3642 0002 (tytuł przelewu: I Turniej Klasyfikacyjny o Puchar Prezesa (A) - imię i nazwisko zawodnika).4. System rozgrywek i tempo gry.

5 rund, system szwajcarski, tempo gry: 60 minut + 30 sekund na posunięcie5. Harmonogram turnieju.

Sobota, 18 września

Niedziela, 19 września

Potwierdzanie obecności

Od 9:00

IV runda

10:00

Zamknięcie listy startowej

9:40

V runda

13:10

Odprawa techniczna, otwarcie

9:45

Zakończenie turnieju

16:20

I runda

10:00

Harmonogram może ulec zmianie w przypadku szybszego rozgrywania poszczególnych rund.

II runda

13:10

III runda

16:206. Nagrody.

I miejsce

400 zł + puchar

II miejsce

250 zł

III miejsce

150 zł

IV miejsce

100 zł

Najlepszy junior

150 zł + puchar

Najlepsza zawodniczka

150 zł + puchar

Łączna pula nagród: 1 200 zł

Dyplomy dla wszystkich nagrodzonych zawodników. Nagrody nie są dzielone. Jeden zawodnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę (o większej wartości).

Pula nagród gwarantowana przy udziale min. 30 zawodników. Pula nagród może ulec zwiększeniu przy pozyskaniu dodatkowych sponsorów.


7. Kryteria ustalania miejsc.

- suma punktów

- Buchholz Cut-1

- Buchholz

- liczba zwycięstw

- Sonneborn-Berger


8. Przepisy gry.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE (z 1 stycznia 2018) i postawa fair play. Zawodnikom wolno posiadać na sali gry wyłączony telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacyjne pod warunkiem, że to urządzenie będzie umieszczone w osobnej torebce lub innym pakunku zawodnika. Żaden zawodnik nie ma prawa ruszania takiego pakunku w czasie trwania partii bez zgody Sędziego Głównego. Wobec zawodników naruszających ten zakaz zostanie zastosowany art. 12.9. Jeżeli nie będzie budził wątpliwości fakt, że zawodnik posiada włączony telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacyjne albo z tego urządzenia wydobędzie się w trakcie gry jakikolwiek dźwięk, zawodnik przegrywa partię.

Kibic, który wniesie na salę gry włączony telefon komórkowy, zostanie ukarany zakazem wstępu na salę gry do czasu zakończenie rozgrywek turniejowych. Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do ogłoszonego czasu rozpoczęcia rundy (decyduje wskazanie zegara kontrolnego), przegrywa partię.

W turnieju obowiązuje prowadzenie zapisu partii w sposób jednoznaczny, czytelny i zgodny z wymogami przepisów gry FIDE przez cały czas trwania partii. W turnieju będą stosowane wytyczne FIDE dotyczące dopingu elektronicznego – Anty-Cheating Guidelines.

Turniej będzie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

Wyciąg z Regulaminu Klasyfikacyjnego Polskiego Związku Szachowego z 15 stycznia 2015 r.:

· 4.3 Normę na I kategorię, tytuł kandydata lub tytuł mistrza można zdobyć w turniejach 5-8 rundowych. W takich turniejach za limit partii niezbędnych do uzyskania normy przyjmuje się liczbę rund w turnieju. Przy obliczaniu normy w takich turniejach nie mają zastosowania pkt. 4.3., 4.4., 4.5.

· 4.9 Na wniosek zawodnika można nadać III lub II kategorię, jeżeli uzyskał on odpowiedni wynik rankingowy w dwóch turniejach 5 lub 6 rundowych.

9. Sędziowanie.

Sędzią Głównym jest FA Aleksander Kędzierski, nr licencji 07300142, nr telefonu: 667 831 320,

e-mail: alkedzierski94@gmail.com

10. Postanowienia końcowe.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi w trakcie trwania turnieju sprawują ich opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione. O wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem Turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023