Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


I Turniej Klasyfikacyjny o Puchar Prezesa KS „Skoczek” Skarżysko

Turniej B

REGULAMIN

1. Termin i miejsce.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Podjazdowa 21,

18-19 września 2021 r.

2. Cele turnieju.

- popularyzacja gry w szachy na terenie Skarżyska-Kamiennej i województwa świętokrzyskiego

- umożliwienie wypełnienia częściowych norm na okręgowe kategorie szachowe – do II (I kobiecej) włącznie)

3. Warunki uczestnictwa.

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni zawodnicy z rankingiem PZSzach max. 1700 po opłaceniu wpisowego w wysokości 50 zł (zawiera opłatę rankingową). Zgłoszenia należy dokonywać na stronie chessarbiter.com lub u Sędziego Głównego (kontakt w pkt. 9).

Wpisowe płatne na konto KS „Skoczek” Skarżysko-Kamienna 76 1950 0001 2006 0106 3642 0002 (tytuł przelewu: I Turniej Klasyfikacyjny o Puchar Prezesa (B) - imię i nazwisko zawodnika).

4. System rozgrywek i tempo gry.

7 rund, system szwajcarski, tempo gry: 30 minut + 30 sekund na posunięcie

5. Harmonogram turnieju.

Sobota, 18 września
Niedziela, 19 września

Potwierdzanie obecności
Od 9:00
V runda
10:00

Zamknięcie listy startowej
9:40
VI runda
12:10

Odprawa techniczna, otwarcie
9:45
VII runda
14:20

I runda
10:00
Zakończenie turnieju
16:30

II runda
12:10
Harmonogram może ulec zmianie w przypadku szybszego rozgrywania poszczególnych rund.

III runda
14:20

IV runda
16:30

6. Nagrody.

Puchary za miejsca I-III, dla najlepszej zawodniczki, juniora do 16 i 12 lat.

Dyplomy dla wszystkich nagrodzonych zawodników. Nagrody nie są łączone.

7. Kryteria ustalania miejsc.

- suma punktów

- Buchholz Cut-1

- Buchholz

- liczba zwycięstw

- Sonneborn-Berger

8. Przepisy gry.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE (z 1 stycznia 2018) i postawa fair play. Zawodnikom wolno posiadać na sali gry wyłączony telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacyjne pod warunkiem, że to urządzenie będzie umieszczone w osobnej torebce lub innym pakunku zawodnika. Żaden zawodnik nie ma prawa ruszania takiego pakunku w czasie trwania partii bez zgody Sędziego Głównego. Wobec zawodników naruszających ten zakaz zostanie zastosowany art. 12.9. Jeżeli nie będzie budził wątpliwości fakt, że zawodnik posiada włączony telefon komórkowy lub inne urządzenie komunikacyjne albo z tego urządzenia wydobędzie się w trakcie gry jakikolwiek dźwięk, zawodnik przegrywa partię.

Kibic, który wniesie na salę gry włączony telefon komórkowy, zostanie ukarany zakazem wstępu na salę gry do czasu zakończenie rozgrywek turniejowych. Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do ogłoszonego czasu rozpoczęcia rundy (decyduje wskazanie zegara kontrolnego), przegrywa partię.

W turnieju obowiązuje prowadzenie zapisu partii w sposób jednoznaczny, czytelny i zgodny z wymogami przepisów gry FIDE przez cały czas trwania partii. W turnieju będą stosowane wytyczne FIDE dotyczące dopingu elektronicznego – Anty-Cheating Guidelines.

Turniej będzie zgłoszony do oceny rankingowej Świętokrzyskiego Związku Szachowego.

9. Sędziowanie.

Sędzią Głównym jest FA Aleksander Kędzierski, nr licencji 07300142, nr telefonu: 667 831 320,

e-mail: alkedzierski94@gmail.com

10. Postanowienia końcowe.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Opiekę nad zawodnikami niepełnoletnimi w trakcie trwania turnieju sprawują ich opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione. O wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Dyrektorem Turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024