Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

„ X Integracyjnych, Otwartych Mistrzostw Województwa Lubuskiego Osób Niepełnosprawnych w Szachach” – Pszczew 27.09-05.10.2021r.

CEL.
Wyłonienie mistrzów Województwa Lubuskiego Osób Niepełnosprawnych w Szachach Stowarzyszenia „Idea”.na 2021r.
Realizacja szeroko pojętego procesu rehabilitacji poprzez sport.
Umożliwienie udziału w zawodach, szczególnie osobom niepełnosprawnym.

FINANSOWANIE.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ze środków PFRON w Zielonej Górze.
Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea” Świebodzin
z 1% podatku od osób fizycznych.
Odpłatności samych uczestników za pobyt i udział w zawodach.

UCZESTNICY TURNIEJU.
W turnieju uczestniczą osoby niepełnosprawne i sprawne do 15% uczestników. O przyjęciu do mistrzostw zadecyduje kolejność zgłoszeń. Jednak w pierwszej kolejności zapewnia się miejsce na liście startowej zawodnikom z Województwa Lubuskiego, a następnie zawodnikom spoza Woj. Lub. wg kolejności zgłoszeń. Ustala się 40 osobowy limit miejsc w mistrzostwach z dofinansowaniem przez „Idee”.

KONKURENCJE I SYSTEM ROZGRYWEK.
Turniej szachowy – system szwajcarski, rozgrywany na dystansie 13 rund z tempem 55 minut na partię dla zawodnika. Rozgrywki będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE. W turnieju będę obowiązywać aktualne przepisy kodeksu FIDE i PZSzach.. Obowiązuje prowadzenie zapisu partii.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.
Za pierwsze miejsce nagroda wartości 2.000,- zł( netto).
Organizator postanawia, że nagrody będą w formie atrakcyjnych i praktycznych kart upominkowych do zrealizowania w sklepach „Biedronka”. Karty upominkowe otrzyma około 20% zawodników. Zapewnia się pulę nagród w kwocie 8.000,- zł przy udziale w zawodach mnimum 40 szachistów.

MIEJSCE I TERMIN.
Ośrodek Wypoczynkowy „KARINA” 66-300 Pszczew ul. Orli Kąt 15 tel. 95 749 10 71 www.o-karina.pl. Termin zawodów 27.09-05.10.2021r. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14,00 ( w dniu przyjazdu tj. 27 września br.).

WARUNKI UDZIAŁU.
Impreza limitowana dla 50 osób, w tym 40 zawodników z dofinansowaniem z otrzymanych środków finansowych oraz 4 wolontariuszy.

A) Organizator pobiera odpłatności od 40 zawodników (niniejsze ustalenie dotyczy tylko
członków PCSzN „Idea”) po 450,- zł + wpisowe 125,- zł – łącznie 575,- zł.
B) Zawodnicy nie należące do PCSzN „Idea” wpłacają 1.003,- zł + wpisowe 125,- zł łącznie
1.128,- zł. Powyższe dotyczy również zawodników przyjętych poza limitem oraz
członków „Idei” o stażu członkowskim mniejszym niż 1 rok przynależności do „Idei”.
C) Osoby towarzyszące, wolontariusze, opiekunowie wpłacają 983,- zł.( czterech pierwszych
zgłoszonych osób, członków „Idei” wpłaca 883,- zł).

Rezygnacja zawodnika, osoby towarzyszącej z udziału w imprezie po terminie 15.09.2021r. spowoduje wykreślenia z turnieju, z jednoczesną utratą 100% dokonanej łącznebj wpłaty za udział w turnieju.

Należność za udział w zawodach, po wyszczególnieniu zgłoszonego zawodnika na
liście startowej, w programie ChessArbiter, prosimy wpłacać
w terminie do 15.08.2021r.
na konto PCSzN „Idea: w PKO BP O/ Świebodzin
nr 31 10205402 0000 0202 0115 1182.
Wpłaty wniesione po oznaczonym wyżej terminie skutkują dodatkową opłatą w wysokości 100,- zł.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy przesłać listem pocztowym na adres: Polskie Centrum Szachowe Niepełnosprawnych „Idea” os. Kopernika 99 kod 66-200 Świebodzin lub e-mail:kozicz@wp.pl w terminie do 15 sierpnia 2021r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, nr telefonu do kontaktu (obowiązkowo) i czy osoba jest niepełnosprawna.

INNE USTALENIA
Członkowie PCSzN „Idea” powinni mieć opłacone składki łącznie z 2021r.

UWAGI KOŃCOWE
1. Sprzęt do gry oraz zegary szachowe zapewnia organizator.
2. W ramach pobytu organizator zapewnia noclegi od 27/28.09.br. do 04/05.10.br., trzy posiłki dziennie śniadania i kolacje w formie bufetu, obiady serwowane ( od kolacji w dniu 27.09.br. od godz.18, do obiadu, w dniu 05.10.br..
3. Rozkład zakwaterowania: pokoje typu studio po 2 osoby w pokoju (ze wspólną łazienką), pozostałe pokoje 3 i 4 osobowe z łazienkami , ale zakwaterowanie po 2 osoby w pokoju.
4. Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt lub delegujących podmiotów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje związane z udziałem w turnieju.
6. Obowiązki animatora turnieju z ramienia PCSzN „Idea” obejmuje Andrzej Kozicz telefon komórkowy nr 603 196 498, a sędziowskie Maciej Skocz – sędzia klasy międzynarodowej tel. 509 365 437.
7. Organizacja zawodów będzie przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami w związku ze stanem epidemii Covid – 19. Zawodnicy podczas turnieju szachowej muszą być zaopatrzeni we własnym zakresie w maseczki.
8. Rachunki za udział w zawodach mogą zostać wystawione tylko na wpłacającego.
9. Organizator nie zabezpiecza opieki medycznej.
10. O.W. „Karina” nie posiada windy osobowej w budynku. Obiekt położony jest w cichej i
spokojnej okolicy, w lesie nad jeziorem.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego komunikatu jego ostateczną
interpretację oraz odwołania lub przesunięcia terminu zawodów.
12. Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu
oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników i osób
towarzyszących dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i
wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników dla
celów promocji i reklamy. działań organizatora.
13. Organizator ubezpieczy uczestników od wypadków i zdarzeń losowych.

Zapraszamy do udziału w mistrzostwach.

Zarząd PCSzN „Idea” Świebodzin


Prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz PCSzN „Idea” –
nr KRS 0000197134
¦ ¤ § ¤¦ § ¦

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024