Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 26 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XII MEMORIAŁ STANISŁAWA SOBOLEWSKIEGO
Strzelin, 2.10.2021

I. CEL
Popularyzacja i wzbudzanie zainteresowania szachami wśr?d społeczności lokalnych

II. NASZE MOTTO
Gra w szachy to ENERGIA i SUPER ZABAWA

III. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Strzelina i Gminy Strzelin

IV. PATRONAT MEDIALNY
Gazeta ?Nowiny Strzelińskie?

V. ORGANIZATORZY
Strzelińskie Centrum Sportowo- Edukacyjne Sp. z o.o.
Rodzina Sobolewskich

VI. FUNDATORZY NAGR?D I SPONSORZY:
? Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin
? Burmistrz Miasta i Gminy Ziębic
? Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o.
? Rodzina Sobolewskich

VII. KIEROWNICTWO ZAWOD?W:
Andrzej Sobolewski ? sobol@post.pl

VIII. MIEJSCE I TERMIN:
Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, ul. Ząbkowicka 11
Termin ? sobota 2 października 2021r. rozpoczęcie godz. 10.00, potwierdzenie udziału do godz. 9.45

IX. TERMINARZ ROZGRYWEK:
OTWARCIE ZAWOD?W godz. 10.00
I runda ? godz. 10.05
II runda ? godz. 10.40
III runda ?godz. 11.15
IV runda ? godz. 11.50
V runda ? godz. 12.30
VI runda ? godz. 13.05
VII runda ? godz.13.40
ZAKOŃCZNIE ok. godz. 14.30

X. SYSTEM ROZGRYWEK:
Szwajcarski na dystansie 7 rund.
W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodnik?w
w grupach: mężczyźni, kobiety i juniorzy.

XI. TEMPO I PRZEPISY GRY:
Tempo gry: 10 min + 5 sekund.
W turnieju obowiązują aktualne Przepisy Gry dla szach?w szybkich.

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych, pod warunkiem opłacenia wpisowego. Zgłoszenia do turnieju do dnia 30 września 2021 poprzez serwis turniejowy lub mail sport@aquaparkstrzelin.pl
Liczba miejsc jest ograniczona do 50 os?b.
Wpłata wpisowego na konto - Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o.
Nr konta: 72 9588 0004 0000 8891 2000 0010 z dopiskiem ?XII Memoriał Stanisława Sobolewskiego?
Wysokość wpisowego:
- Juniorzy (do 18 lat) - 20zł.
- pozostali - 30 zł.
- Wszyscy zgłoszeni w dniu zawod?w - 40zł.
Zwolnieni z wpisowego GM, IM, WGM, WIM.

XIII. NAGRODY I WYR?ŻNIENIA:

W klasyfikacji generalnej:
I miejsce - 750 zł, II miejsce - 500 zł, III miejsce -300 zł, IV miejsce -200 zł, V miejsce -100 zł
W klasyfikacji kobiet:
I miejsce - 300 zł, II miejsce - 200 zł, III miejsce -100 zł
klasyfikacji junior?w (do 18 lat):
I miejsce - 150 zł, II miejsce - 100 zł, III miejsce - 50 zł,

dla najlepszego zawodnika z rankingiem PZSzach do 1800 - 150 zł
najlepszego zawodnika ze Strzelina - 150 zł
nagroda dla najmłodszego uczestnika ? nagroda rzeczowa
nagroda dla najstarszego uczestnika- nagroda rzeczowa
dyplomy za miejsca I-III we wszystkich kategoriach, puchary za czołowe miejsce w kategoriach mężczyzn, kobiet i junior?w, dla wszystkich dzieci przewidziano upominki
NAGRODZONYM FINANSOWO MOŻNA BYĆ TYLKO JEDEN RAZ!

XIV. SPRAWY WYCHOWAWCZE i ORGANIZACYJNE.
Opiekę wychowawczą podczas zawod?w sprawują szkoleniowcy i opiekunowie, we wsp?łpracy z Organizatorem.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju turniej odbędzie się z dostosowaniem do wymog?w przypadających na dzień zawod?w.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Sędzia Gł?wny
Aleksander Sok?lski

Organizatorzy
Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o.
Rodzina Sobolewski

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021