Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Komunikat organizacyjny

1. Cel
Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE, uczczenie pamięci tragicznie zmarłych zawodników klubu szachowego Goniec Żarów

2. Organizator
Klub szachowy GLKS Goniec Żarów, Szkoła Podstawowa w Żarowie

3. Termin
2-3 październik 2021

4. Miejsce gry
Szkoła Podstawowa w Żarowie, ul. Piastowska 10 A

5. Grupy turniejowe:
– grupa A – turniej dla zawodników z rankingiem FIDE do 1599 i bez rankingu FIDE (co najmniej III kat. męska)
sobota-niedziela (2-3.10), 7 rund, tempo gry 30 min + 30 s/pos. na zawodnika,
turniej zgłoszony do FIDE, możliwość zdobycia II kategorii męskiej i I kobiecej
– grupa B – zawodnicy z IV i III kategorią – osoby tylko do lat 18
sobota-niedziela (2-3.10), 7 rund, tempo gry 30 min + 30 s/pos. na zawodnika,
możliwość uzyskania od III do II kategorii szachowej
– grupa C – zawodnicy z V kategorią i bez kategorii – osoby tylko do lat 18
sobota (2.10), 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,
możliwość uzyskania od V do IV kategorii szachowej

6. Przepisy gry
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć (grupa A i B) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw,losowanie. Zawodnik może spóźnić się 10 minut na rundę.
UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) i nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.

7. Opłaty
Wpisowe do turnieju wynosi: grupa A – 50 zł, grupa B i C – 20 zł. Wpisowe zawiera opłaty klas-rankingowe.

8. Nagrody
We wszystkich grupach puchary za miejsca I-III. W poszczególnych grupach nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników. W grupie C – co najmniej 50 % osób otrzyma nagrodę rzeczową. Pełny wykaz nagród podany będzie po rozpoczęciu turnieju.

9. Terminarz
grupa A
2.10.2021 (sobota)
godz. 9:30 – weryfikacja zgłoszeń
od 9:30 – rundy I – IV
3.10.2021 (niedziela)
od 10:00 – rundy V-VII
grupa B
2.10.2021 (sobota)
do godz. 9:30 – weryfikacja zgłoszeń
od 9:30 – rundy I – IV
3.10.2021 (niedziela)
od 10:00 – runda V – VII
grupa C
2.10.2021 (sobota)
do godz. 9:30 – weryfikacja zgłoszeń
od 9:30 – rundy I – VI

10. Zgłoszenia
Prosimy kierować na adres email: artadamek@wp.pl lub w serwisach poszczególnych grup:
Grupa A: www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2742
Grupa B: www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2743
Grupa C: www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2744
Wpłata wpisowego gotówką przy weryfikacji zgłoszeń. Ilość uczestników ograniczona.

11. Postanowienia końcowe
– zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,
– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie,
– uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć lub filmów z turnieju w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą oraz stosują się do wskazanych przez organizatora środków profilaktyki koronawirusowej (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki).

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024