Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej weekendowy w Hetmanie

GRUPA A – zgłoszona do FIDE szachów klasycznych z możliwością uzyskania częściowej normy na I kategorię PZSzach

GRUPA B – zgłoszona do FIDE szachów klasycznych z możliwością uzyskania II kategorię PZSzach


ORGANIZATOR:
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN, www.wkszhetman.pl

MIEJSCE ZAWODÓW:
ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

TERMIN:
9-10 października 2021 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

GRUPA A – zawodnicy posiadający co najmniej II kategorię PZSzach. Grupa A zgłoszona do FIDE szachów i klasyfikacji PZSZACH.

GRUPA B – zawodnicy posiadający co najmniej III kategorię PZSzach. Grupa B zgłoszona do FIDE i klasyfikacji PZSzach.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona do 50 – łącznie w obu grupach lub do ilości zawodników dopuszczonych aktualnymi obostrzeniami pandemicznymi.


PROGRAM ZAWODÓW:
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.

9.10.2021 r. (sobota)
GRUPA A: I runda - 10:00, II, III runda po zakończeniu poprzedniej rundy
GRUPA B: I runda - 10:00, II, III, IV runda po zakończeniu poprzedniej rundy

10.10.2021 r. (niedziela)
GRUPA A: IV runda - 10:00, V runda po zakończeniu poprzedniej rundy
GRUPA B: V runda - 10:00, VI, VII runda po zakończeniu poprzedniej rundy

Zakończenie 10 min po ostatniej rundzie w każdej grupie.

WPISOWE:
GRUPA A – 100 zł
GRUPA B – 70 zł

Płatne na miejscu w dniu zawodów.

ZGŁOSZENIA:
- formularze online na stronie: www.chessarbiter.com
- SMS: 604 51 45 45, e-mail: marek.scisly@vp.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia oraz grupę startową),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawodnicy grają systemem szwajcarskim.
W Grupie A na dystansie 5 rund, tempo gry wynosi 60 min na partię + 30 sek./ruch (delay). http://chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_3181/
W Grupie B na dystansie 7 rund, tempo gry wynosi 30 min na partię + 30 sek./ruch (delay). http://chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_3180/

Sędzia może podjąć decyzję o zmianie systemu rozgrywek w zależności od liczby uczestników.

SĘDZIOWANIE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów klasycznych oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 30 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.


NAGRODY:
GRUPA A – I miejsce: 100zł, II miejsce: 80zł, III miejsce: 70zł – przy udziale minimum 10 zawodników
GRUUA B – I miejsce: 70zł, II miejsce: 60zł, III miejsce: 50zł – przy udziale minimum 10 zawodników


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Liczba miejsc dla obu grup w sumie ograniczona jest do 50 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN;

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024