Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Twój Ruch dla Bogdana Stawarza
Psary, 16.10.2021


I. CEL
Wsparcie zbiórki na leczenie Bogdana Stawarza chorego na glejaka wielopostaciowego:
https://www.siepomaga.pl/bogdan-stawarz

II. ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Twój Ruch
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej
Klub szachowy Biały Król Wisznia Mała
Dolnośląski Związek Szachowy
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach

III. FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY:
Stowarzyszenie Twój Ruch

IV. MIEJSCE I TERMIN:
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Psarach, ul. Główna 40, 51-180 Psary
Termin: sobota, 16 października 2021 r. - rozpoczęcie o godz. 10.00, potwierdzenie udziału do godz. 9.45

V. TERMINARZ ROZGRYWEK:
OTWARCIE o godz. 10.00
I runda – godz. 10.05
II runda – godz. 10.40
III runda – godz. 11.15
IV runda – godz. 11.50
V runda – godz. 12.25
VI runda – godz. 13.00
VII runda – godz.13.35
ZAKOŃCZENIE ok. godz. 14.30

VI. SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku równej liczby punkty pomocnicze wg kolejności: 1) Bucholtz skrócony, 2) Bucholtz pełny, 3) Progres, 4) liczba zwycięstw.

VII. TEMPO I PRZEPISY GRY:
Tempo gry: 10 min + 5 s / ruch
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry dla szachów szybkich.

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych, pod warunkiem opłacenia wpisowego. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są poprzez serwis turniejowy (?) oraz na maila stivenek@o2.pl (?) do dnia 15. października 2021 lub osobiście do 9:45 w dniu zawodów.
Liczba miejsc jest ograniczona do 80 osób; decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpisowe należy uiścić z dopiskiem “Psary” na dedykowanej skarbonce turniejowej: https://www.siepomaga.pl/bogdan-stawarz-turniej. W przypadku anonimowej wpłaty prosimy wysłać potwierdzenie wpłaty na adres e-mail: stivenek@o2.pl.
Wpisowe będzie można również uiścić osobiście gotówką lub kartą w dniu zawodów.
Wysokość wpisowego:
- juniorzy (do 18 lat) - wpłata charytatywna, minimum 20 zł
- dorośli - wpłata charytatywna, minimum 30 zł

IX. NAGRODY:
W klasyfikacji generalnej:
I miejsce - 300 zł
II miejsce - 200 zł
III miejsce - 100 zł
W klasyfikacji kobiet:
I miejsce - 100 zł
W klasyfikacji mieszkańców i zawodników z klubu z powiatu trzebnickiego:
I miejsce - 100 zł
W klasyfikacji osób niepełnosprawnych:
I miejsce - 100 zł
W klasyfikacji amatorów (ranking poniżej 2000):
I miejsce - 100 zł
W klasyfikacji juniorów:
nagrody rzeczowe

NAGRODZONYM FINANSOWO MOŻNA BYĆ TYLKO JEDEN RAZ!

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
Na miejscu dostępne będą kawa oraz herbata.
Będą również dostępne wypieki za dodatkową opłatą charytatywną.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach 2005 r. z późniejszymi zmianami. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i podjęcia decyzji dotyczących spraw technicznych.
Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii.

Sędzia Główny - Rafał Siwik

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023