Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XXXI Memoriał Aleksandra Kubaszewskiego

i Edwarda Kramka

OPEN FIDETurniej pod patronatem Burmistrza ChoszcznaREGULAMINCel rozgrywek :

· Propagowanie Królewskiej Gry w regionie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

· Uczczenie pamięci dwóch choszczeńskich szachistów.

· Uzyskanie lub podwyższenie przez uczestników indywidualnych rankingów FIDE.Organizator :

· Uczniowski Klub Szachowy SKOCZEK Choszczno

· Dyrektor turnieju: Piotr Jarzyna, email: p_jarzyna@wp.pl

· Sędzia główny: FA Oskar Rosłon, email: roslonoskar@gmail.comWspółorganizatorzy:

· Urząd Miasta i Gminy Choszczno.

· Starostwo Powiatowe w Choszcznie.

· Choszczeński Dom Kultury

· Zachodniopomorski Związek SzachowyTermin i miejsce rozgrywek:

· Turniej zostanie rozegrany w dniu 17 października 2021 r. (niedziela)
w Choszczeńskim Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.

· Potwierdzanie obecności w dniu turnieju i wpłata wpisowego w godz. 9.00-9.40.

· Weryfikacja listy startowej – 9.50

· Otwarcie turnieju- 9.55Uczestnictwo i wpisowe:

Seniorzy

25 złotych

Juniorzy do lat 18 oraz zawodnicy klubu UKSz Skoczek Choszczno

20 złotych· Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjną FIDE.

· Zawodnicy dokonują wcześniejszego zgłoszenia:

1. za pomocą strony internetowej na ChessarbiterPro

2. drogą elektroniczną na adres : roslonoskar@gmail.com

· Zgłoszenia dokonywane w sposób określony powyżej przyjmowane są wyłącznie do dnia 15 października 2021 r. (piątek), do godziny 21.00.

· Osoby zgłaszające się po upływie terminu zgłoszeń określonym powyżej., mogą zostać dopuszczone do udziału w turnieju, wyłącznie za zgodą Sędziego, pod warunkiem istnienia wolnego miejsca oraz opłacenia podwyższonego o 10 złotych wpisowego ;

· Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona.

· W przypadku napływu dużej ilości zgłoszeń, Sędzia główny może zadecydować o czasowym albo stałym zamknięciu listy startowej przed upływem terminu ;System rozgrywek i tempo gry:

· System szwajcarski, 9 rund, kojarzenie komputerowe.

· Tempo gry: 10 minut + 5 sekund za każde posunięcie dla zawodnika na zakończenie partii

· Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.Punktacja i ocena wyników:

· Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt, a za przegraną 0 pkt.

· kolejności miejsc decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów,

2. Buchholz cut-1

3. pełny Buchholz

4. bezpośredni pojedynek

5. ranking średni przeciwnikówSprawy sędziowskie:

· Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

· Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.

· Dopuszcza się posiadanie przez zawodnika na sali gier wyłączonego urządzenia elektronicznego.

· Uczestnicy będący w stanie po użyciu alkoholu będą natychmiast usuwani przez Sędziego głównego z turnieju, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju .

· Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.Nagrody:

Przewiduje się następujące trofea i nagrody za uzyskane wyniki :· Trzech najlepszych zawodników w kategorii OPEN otrzyma puchary.

· Pięciu najlepszych zawodników otrzyma nagrody pieniężne.
( I miejsce – 400 złotych, II miejsce – 300 złotych, III miejsce – 200 złotych,
IV miejsce 150 złotych, V miejsce- 100 złotych )*

· Nagrody rzeczowe w klasyfikacji OPEN za miejsca VI-X.

· Trzech juniorów do lat 10 otrzyma nagrody rzeczowe (bony Empik: 100,50,25 zł).

· Trzech juniorów do lat 14 otrzyma nagrody rzeczowe (bony Empik: 100,50,25 zł).

· Trzech juniorów do lat 18 otrzyma nagrody rzeczowe (bony Empik: 100,50,25 zł).

· Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety.

· Nagroda dla najstarszego zawodnika.

· Nagroda dla najlepszego seniora w wieku powyżej 65 lat.

· Nagroda dla najlepszego zawodnika z Choszczna.*gwarantowane przy udziale 50 osób

· Nagrody nie będą dublowane.

· Wysokość i ilość nagród finansowych może ulec zwiększeniu.

· Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór przez zawodnika podczas ceremonii zamknięcia turnieju. W przeciwnym wypadku jest wręczana następnemu w kolejności zawodnikowi;

· Ilość nagród w przypadku niskiej frekwencji może zostać zmniejszona;

· Nagrody, które nie zostaną wręczone podczas ceremonii zamknięcia turnieju, przepadają na rzecz Organizatorów.Wyżywienie:

· Dostępny będzie bufet z ciepłymi i zimnymi napojami, chyba, że uniemożliwią to restrykcje związane z pandemią COVID-19.Uwagi końcowe:

· Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

· Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

· Niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.

· Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

· Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.

· Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju.

· Przy wejściu do budynku i przy poruszaniu się po nim należy zdezynfekować ręce i mieć założoną maseczkę

· Każdy powinien posiadać własną maseczkę. Organizator nie dysponuje maseczkami.

· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Komitet Organizacyjny
Zarząd UKSz Skoczek Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023