Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


XIV OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY „O PUCHAR DOLINY BARYCZY”

17-10-2021

HALA SPORTOWA CETS w KROŚNICACH


Organizatorzy: Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Sportowe w Krośnicach, Urząd Gminy w Krośnicach oraz Małgorzata Nowak.

2. Cel zawodów:
- Promocja miejscowości Krośnice,
- Popularyzacja królewskiej gry w środowisku,
- Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
- Kształtowanie zdrowej rywalizacji sportowej,
- Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą i zwyciężonym).

3. Termin zawodów: 17.10.2020r. (niedziela) godz. 10:00.

4. Miejsce zawodów: Hala Sportowa CETS, ul. Parkowa 14, 56-320 Krośnice.

5. Prawo startu: W turnieju może uczestniczyć każdy bez względu na prezentowany poziom gry i przynależność klubową. Jedynym wymogiem jest opłacenie wpisowego.

W kategorii senior - 15zł, kategoria juniorzy do lat 16 - 10 zł, juniorki do lat 16 – 10 zł, dzieci poniżej 7 lat oraz dzieci z Gminy Krośnice – bezpłatny udział.
Prawo startu mają osoby, które do 15 października (piątek) zapiszą się pod numerem tel. (071) 31 95 029 / 605 986 127 lub mailowo: hala@cets.krosnice.pl lub osobiście w Hali Sportowej CETS. Potwierdzenie udziału w dniu turnieju do godz. 9:30. Udział jest równoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniem wizerunku dla potrzeb organizatora;

6. System rozgrywek: Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 15 minut dla zawodnika.

7. Klasyfikacja: Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 0,5 pkt , za przegraną 0 pkt.

8. O kolejności miejsc decyduje: suma zdobytych punktów, średni Buchholz · pełen Buchholz, Progres, liczba zwycięstw

9. Nagrody gwarantowane:

Kategoria OPEN: przewidziane atrakcyjne nagrody do V miejsca, dyplomy, puchar i medale
Kategoria JUNIORZY i JUNIORKI starsi do 16 lat: przewidziane atrakcyjne nagrody do V miejsca, dyplomy, puchar i medale
Kategoria JUNIORZY i JUNIORKI do 16 lat z gminy Krośnice: przewidziane atrakcyjne nagrody do III miejsca, dyplomy
Kategoria JUNIORZY młodsi do 10 lat - przewidziane atrakcyjne nagrody do III miejsca, dyplomy
Nagroda dla najlepszego uczestnika z rankingiem krajowym 1800 – atrakcyjna nagroda
Nagroda dla najlepszej kobiety w kategorii OPEN – atrakcyjna nagroda
Przewidziane nagrody dodatkowe dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Nowak, numer kontaktowy 605-986-127

Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie prawni.

12. Podczas turnieju dzieci są objęte ubezpieczeniem rodziców.

13. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

14. Uczestnicy muszą przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem (Covid -19) oraz wszystkimi wskazówkami od organizatorów podczas trwania całego wydarzenia.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024