Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


VII MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W SZACHACH SZYBKICH
PĘGÓW 2021-10-23

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizator:
- Klub Szachowy Wieża Pęgów

2. Współorganizatorzy:
- Polski Związek Szachowy
- Dolnośląski Związek Szachowy
- Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

3. Cel imprezy:
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich Osób Niepełnosprawnych
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich w kategorii 60+
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich z rankingiem do 1800
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich z rankingiem do 1600
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich z rankingiem do 1400
- integracja środowisk szachowych z całej Polski

4. Warunki uczestnictwa:
- zawodnicy posiadający ranking FIDE dla szachów szybkich nie większy niż 2000, jeżeli zawodnik nie posiada takiego rankingu obowiązuje ranking FIDE dla szachów klasycznych, a następnie ranking PZSzach (decyduje lista rankingowa FIDE na dzień 1 października 2021 roku) - zgłoszenia przyjmowane będą na stronie chessarbiter lub pocztą elektroniczną na adres: wiezapegow@gmail.com, telefonicznie pod numerem: 608 841 613
- w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, klub oraz aktualny ranking.
- wpłacenie wpisowego w wysokości 45 zł na konto Klubu Szachowego Wieża Pęgów 71 9583 0009 0018 3110 2000 0001 do dnia 20 października 2021 roku lub 50 zł na miejscu w dniu zawodów
- liczba miejsc ograniczona do 300 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Termin i miejsce gry:
- 23.10.2021 r. godz. 10.00 - I runda
- sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Pęgowie ul. Główna 101,
- weryfikacja uczestników w dniu gry od 8.45 do 9.45

5. System rozgrywek i czas gry:
- system szwajcarski na dystansie 9 rund, kojarzenie komputerowe
- turniej zgłoszony do rankingu FIDE w szachach szybkich.
- tempo gry: 10 minut + 5 sekund/pos.

6. O kolejności zajętych miejsc decyduje:
- ilość zdobytych punktów
- średni Buchholz
- pełen Buchholz
- progres
- liczba zwycięstw
- losowanie lub dogrywka w przypadku miejsc nagrodzonych

7. Nagrody: gwarantowane

Mężczyźni : - I m. 500zł. + puchar + „Tron” Mistrza
- II m. 400zł. + puchar
- III m. 300zł. + puchar
- IV m. 200 zł.
- V - X m. – 100 zł
- XIX m. – 50 zł
- XXXVIII m. – 50 zł
Kobiety : - I m. 300zł. + puchar + „Tron” Mistrzyni
- II m. 200zł. + puchar
- III m. 100zł. + puchar
Niepełnosprawni: - I m. 150 zł + puchar
- II m. 100zł.
- III m. 50zł
Senior 60+ - I m. 150 zł + puchar
- II m. 100zł.
- III m. 50zł
Ranking:
1800 - I m. 150 zł + puchar
- II m. 100zł.
- III m. 50zł
1600 - I m. 150 zł + puchar
- II m. 100zł.
- III m. 50zł
1400 - I m. 150 zł + puchar
- II m. 100zł.
- III m. 50zł

- warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród na zakończeniu turnieju, w innym przypadku nagroda jest przyznawana następnemu w kolejności zawodnikowi

8. Sędziowanie i przepisy gry:
- turniej zostanie przeprowadzony przez sędziego licencjonowanego - obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy - decyzje sędziego głównego są ostateczne.
9. Przepisy końcowe i informacje dodatkowe:
- uczestnicy zawodów przyjeżdżają i ubezpieczają się we własnym zakresie
- organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników
- w czasie turnieju organizator zapewnia ciepłe napoje zawodnikom
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024