Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN

VIII Edycja GRAND PRIX RADKOWA i Ziemi Kłodzkiej - 2021

Organizator: UKS GIECEK Radków, Gmina Radków, DZSzach Wrocław

Terminy zawodów: 12.06, 02.10, i 06.11.2021 roku

Miejsce: Hala Sportowa Ścinawka Średnia ul. Sikorskiego 34B. Zapisy chessarbiter , e-mail: kazimierz.szydeko@neostrada.pl , w dniu zawodów potwierdzenie i zamknięcie listy uczestników do godz. 10:00, zakończenie około 14,45.

Uczestnictwo: Wszyscy chętni turniej ma charakter otwarty, szczególnie kierujemy do dzieci z programu „SZACHY W SZKOLE” i dla początkujących szachistów ( OPEN B)
GRUPA – A zgłoszony do FIDE wszyscy chętni, 7 rund, tempo gry 10min + 5s na posunięcie
GRUPA - B dla dzieci do 14 lat i do rankingu 1400, 7 rund, tempo gry 10min + 5s na posunięcie

Wpisowe: OPEN A – 25 zł, OPEN B – 10 zł. Konto do wpłat przelewem: UKS GIECEK Radków, ul. Handlowa 11, 57-420 Radków, nr konta 15 1240 1965 1111 0010 6373 4408
W wyjątkowych przypadkach wpłacamy wpisowe na miejscu gotówką.

NAGRODY GRUPA A :
Nagrody finansowe gwarantowane minimum 850 zł. M-ca I - III, 200, 150, 100 zł przy udziale do 30 zawodników, za każdego uczestnika powyżej 30 , ??? x 20zł, tutaj za IV i dalsze miejsca
oraz nagrody dodatkowe każda po 40 zł dla nienagrodzonych powyżej:
• Dla najlepszej nienagrodzonej: 1. Kobiety / juniorki 2. Juniorki do 15 lat
3. Juniorki/juniora do 12 lat 4. Juniora starszego do 18 lat 5. Juniora mł.do 14 lat
6.Seniora/ki powyżej 60 lat 7. Seniora/ki 50 – 59 lat 8. Zawodnika/czki do 1300 FIDE
9. Bez FIDE 10. Wrażenie sportowe od organizatora
UWAGA : Nagroda dodatkowa tylko przy udziale co najmniej 3 zawodników w danej grupie. Ponadto puchary ( figury szachowe)za miejsca 1-3 w kategorii: Open, kobiet/jun. juniorów mł. i star.

NAGRODY OPEN - B dla dzieci i młodzieży do 14 lat i rankingu PZSzach do 1400
Nagrody dla trzech najlepszych juniorów w grupie B finansowe: 40zł, 30zł i 20zł,
Dodatkowe nagrody za ”11, 21, 31, 41 itd. miejsce” - każde po 20 zł.
Puchary (bierki szachowe) dla najlepszej trójki dziewcząt i chłopców w kategorii do 8, 11 i 14 lat,
dla pozostałych nienagrodzonych dzieci drobne upominki. Orientacyjna wartość upominków i pucharków około 1500 złotych!!! Plus finansowe około 200zł

UWAGI KOŃCOWE ! 1. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju ( publikacja wyników, sprawozdawczość ) organizowanego przez UKS GIECEK Radków zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie wizerunku
w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych UKS GIECEK Radków.

2. W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane
Aktualne obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego
Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad, które zostaną
Przedstawione podczas odprawy technicznej bezpośrednio przed zawodami.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023