Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


OTWARTE SZACHOWE MISTRZOSTWA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO W RAMACH OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI RP1. Organizator:· Uczniowski Klub Szachowy „SKOCZEK” Choszczno2. Współorganizatorzy:· Gmina Choszczno – www.choszczno.pl

· Starostwo Powiatowe w Choszcznie – www.powiatchoszczno.pl

· Choszczeński Dom Kultury – www.chdk.choszczno.pl3. Termin i miejsce:· Turniej rozegrany zostanie w dniu 13 listopada 2021 r. (sobota)

· Miejsce gry: Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie przy ul. Boh. Warszawy 17.

· Początek gier - godz. 10.00.

· Potwierdzanie obecności w godzinach 9:00 – 9:45.4. Zgłoszenia i uczestnictwo:· Zgłoszenia przyjmowane będą :

a. przez internet na serwerze Chessarbiter Pro

b. drogą elektroniczną na adres : skoczek_choszczno@wp.pl ,

c. osobiście w dniu imprezy w godz. 9:00 – 9:45 .· Turniej ma charakter całkowicie otwarty. Uczestnikiem może być każda osoba bez względu na wiek, płeć, przynależność klubową itd.

· Liczba miejsc ograniczona do 100. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy mają prawo dopuścić większą liczbę uczestników wyłącznie za zgodą Sędziego głównego.

· Osoby wcześniej zapisane, które zrezygnują z udziału w turnieju, a nie wycofają swojego zgłoszenia najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem turnieju, ani nie poinformują w inny sposób Sędziego głównego, nie zostaną dopuszczone do następnego turnieju organizowanego przez klub UKSz SKOCZEK, w którym będą chciały wziąć udział, o czym zostaną powiadomione drogą mailową.

· Osoby z zagranicy zobowiązane są do posiadania CODE FIDE.

5. Wpisowe do turnieju:Ø Obowiązuje wpisowe (zawiera opłatę K-R FIDE) :Ø seniorzy (rocznik 2003 i starsi) : 25,00 zł ;

Ø juniorzy do lat 18 oraz zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno :20,00 zł;

W przypadku zapisów na sali gry wpisowe wzrasta o 10 zł.6. System rozgrywek:· Szwajcarski na dystansie 9 rund , kojarzenie komputerowe ;

· Tempo gry- 10 minut + 5 sekund na partię dla zawodnika ;

· Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.7. O kolejności miejsc decyduje kolejno:· liczba zdobytych punktów,

· Buchholz Cut-1

· pełny Buchholz,

· bezpośredni pojedynek

· liczba zwycięstw8. Nagrody:· Puchary dla trzech najlepszych zawodników.

· Nagrody finansowe za miejsca I-III

· Nagrody rzeczowe za miejsca IV-X w kategorii OPEN.

· Nagrody rzeczowa dla najlepszego juniora do lat 8

· Nagrody rzeczowa dla najlepszego juniora do lat 12

· Nagrody rzeczowa dla najlepszego juniora do lat 18

· Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety.

· Nagroda rzeczowa dla najlepszego seniora 65+.

· Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z rankingiem FIDE do 1400

· Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika z rankigiem FIDE 1401-1800

· Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika bez rankingu FIDENagrody nie będą dublowane.
Każdy z uprawnionych ma prawo do jednej wybranej przez siebie nagrody. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność osoby uprawnionej na sali podczas ceremonii wręczania nagród. W innym przypadku nagroda jest wręczana następnej osobie w danej klasyfikacji.
W przypadku wysokiej frekwencji pula nagród może ulec zwiększeniu.9. Sprawy sędziowskie:· Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

· Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia główny, którego decyzje są nieodwołalne.

· Dopuszcza się posiadanie przez zawodnika na sali gier wyłączonego urządzenia elektronicznego.

· Uczestnik będący w stanie po użyciu alkoholu, będzie natychmiast usunięty z turnieju przez Sędziego głównego, bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju .

· Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.10.Uwagi końcowe:· Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

· Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.

· Niepełnoletni zawodnicy biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów.

· Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

· Zawodnicy przyjeżdżają i uczestniczą w turnieju na własny koszt oraz ubezpieczają się we własnym zakresie.

· Organizatorzy nie odpowiadają za żadne szkody związane z udziałem zawodników w turnieju.

· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.KOMITET ORGANIZACYJNY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024