Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


I Otwarte Grand Prix Gminy Świdnica

I Komunikat organizacyjny - listopad

1. Termin: 20 listopada 2021 r.
2. Miejsce rozgrywania rundy Grand Prix:
Świetlica wiejska Burkatów, Burkatów 56a, 58-114 Burkatów, gmina Świdnica.
3. Przepisy gry:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, losowanie. Zawodnik może spóźnić się 5 minut na rundę.
Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) i nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.

4. Opłaty:
Wpisowe do turnieju wynosi:
Wpisowe – 35 zł (zawodnicy KSz „Mikama” - 30zł)
Wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowe.
Wpłata wpisowego na konto KSz „MIKAMA”:
Mbank 42 1140 2004 0000 3702 8071 1929.
W przypadku opłaty wpisowego w dniu zawodów kwota wzrasta o 10zł.
5. Tempo gry:
– 9 rund, tempo gry 10 min + 5 s/pos. na zawodnika, zgłoszone do oceny FIDE
6. Nagrody:

grupa A:
1. 150zł + Puchar
2. 100zł
3. 80zł
Kobieta:
1. 100zł + Puchar
Junior oraz juniorka do lat 18 (dwie osobne klasyfikacje):
1. nagroda rzeczowa + puchar
2. nagroda rzeczowa
3. nagroda rzeczowa

Najmłodszy zawodnik turnieju: nagroda rzeczowa + puchar.
Jedna nagroda specjalna/losowana 50zł losowana pośród nie nagrodzonych zawodników.
Nagrody nie będą łączone. Jeden zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (wyższą).
Nagrody gwarantowane przy udziale minimum 40 zawodników.

7. Terminarz:
20.11.2021 (sobota):godz. 9:00-9:30 – weryfikacja zgłoszeń
od 9:30 – rundy I – IX

8. Zgłoszenia:
Zgłoszenia prosimy kierować na adres email: kontakt@kszmikama.pl lub w serwisie chessarbiter
Ilość uczestników ograniczona: 100 uczestników
Decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Postanowienia końcowe:
– zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,
– ostateczna interpretacja Regulaminu należy do KSz „Mikama” Świdnica,
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie,
– uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące, wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku
z turnieju, do celów promocyjnych organizatorów oraz sponsorów turnieju,
– uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące, stosują się do wskazanych przez organizatora środków profilaktyki koronawirusowej (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki, itp.)

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023