Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Regulamin Turnieju Szachowego

o Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze 2021


Cele turnieju

Popularyzacja gry w szachy w środowisku.

Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci, młodzieży i dorosłych.

Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).

Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Organizatorzy

Miasto Oleśnica

UKS "Pogoń Oleśnica"Spółdzielnia Mieszkaniowa ZaciszeCzas i miejsce turnieju

Turniej odbędzie się 20 listopada 2021 r.od godz. 10.00 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Zacisze ul. Kochanowskiego 5, 56-400 Oleśnica


Uczestnicy
W turnieju może uczestniczyć każdy
W turnieju planowany jest podział na następujące kategorie:
Kategoria Juniorzy – do 16 roku życia
Kategoria Amatorzy- bez przynależności klubowej, bez rankingu i bez kategorii szachowej
Kategoria Open – zawodnicy zrzeszeni w klubach (posiadający ranking)

Uczestnicy zgłaszają się do turnieju 20 listopada 2021 r.u sędziego głównego przed turniejem, lub za pomocą formularza programu Chessarbiter

Terminarz rozgrywek
Otwarcie zawodów: godz. 10.00–10.15
Rundy od 1 - 9 od 10:15 do 14:45
Zakończenie turnieju ok. godz. 15:00

Zasady gry

Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, przy tempie 10 minut +5 sekund na zawodnika. (Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek zależnie od ilości zgłoszeń.)

Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich równości o zajętych miejscach decydują kolejno:

- Średni Buchholz,
- Buchholz,
- Ilość zwycięstw,
- Progres

Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny – Artur Paprocki.

Nagrody

• W klasyfikacji juniorów : I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, II miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa, III miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa
• W klasyfikacji amatorów : I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, II miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa, III miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa
• W klasyfikacji open : I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, II miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa, III miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa
• Organizatorzy przewidują również nagrodę dla najlepszej kobiety

Postanowienia końcowe, sprawy organizacyjne:
- sprzęt szachowy zapewnia organizator
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- rodzice i opiekunowie sprawują opiekę nad dziećmi w trakcie trwania turnieju
- udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników sprawozdawczość, a także zgodą na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych dla potrzeb organizatora
- bezpośrednio po zakończeniu ostatnich partii odbędzie się ogłoszenie wyników i dekoracja
- nagrodzonym można być tylko raz
- w sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: 662-219-475
- ostateczna interpretacja regulaminu zależy od organizatora.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024