Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT VII DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW DOLNEGO ŚLĄSKA JUNIORÓW W SZACHACH SZYBKICH

1. CEL ROZGRYWEK
- popularyzacja szachów na Dolnym Śląsku
- aktywizacja klubów i środowisk do współzawodnictwa szachowego

2. ORGANIZATORZY
K.Sz. „Miedź” Legnica, Dolnośląski Związek Szachowy

3. TERMIN I MIEJSCE
16.01.2022 Szkoła Podstawowa nr 9 Legnica ul.Marynarska

4. UCZESTNICTWO
W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach oraz drużyny reprezentujące inne jednostki organizacyjne np. Domy Kultury, Szkoły, LZS-y, jednostki samorządowe itp. z terenu Dolnego Śląska (klub może wystawić do 3 drużyn, a w miarę wolnych miejsc 4 drużyny). Zawodnik zarejestrowany w klubie zarejestrowanym w DZSzach może reprezentować tylko barwy swojego klubu chyba, że klub wyrazi udokumentowaną zgodę na reprezentowanie innej jednostki.

5. SYSTEM ROZGRYWEK
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem 10 min + 5 sek. na ruch. Kojarzenie będzie wykonywane według punktów meczowych.
O kolejności decydują: suma dużych punktów, suma małych punktów, wynik bezpośredniego pojedynku, wynik na szachownicach. O kolejności na szachownicach decydują: liczba zdobytych punktów, wyższy wynik rankingowy, wyższe miejsce drużyny.
Zgłoszenia drużyn na adres e-mail: chesspk@interia.pl do 10.01 (składy imienne do 13.01). Po tym terminie sędzia zweryfikuje startujące drużyny. Szczegółowych informacji udziela kierownik zawodów Piotr Kowalak tel.603 033 219.

6. SKŁAD DRUŻYNY
Drużyny składają się z 4 osób:
1 sz. Junior do lat 18 (ur. 2003 i młodsi)
2 sz. Junior do lat 14 (ur. 2007 i młodsi)
3 sz. Junior do lat 10 (ur. 2011 i młodsi)
4 sz. Juniorka do lat 18 (ur. 2003 i młodsza)

Na szachownicy juniorów mogą występować juniorki. Nie ma zawodników rezerwowych a kolejność zawodników zgłoszonych podczas zapisów nie może ulec zmianie.
Do zawodów zostaną dopuszczone drużyny tylko w pełnych składach.

7. WPISOWE
Wpisowe od drużyny wynosi 80 zł płatne gotówką na miejscu lub przelewem na konto klubu K.Sz Miedź Legnica 08 1090 2066 0000 0005 4200 2187

8. NAGRODY
Drużyny, które zajmą miejsca 1-3 otrzymują puchary, medale oraz nagrody rzeczowe. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 na poszczególnych szachownicach otrzymują nagrody rzeczowe.

9. HARMONOGRAM ROZGRYWEK
Potwierdzenie udziału do godz. 10.30
11.00 uroczyste otwarcie
11.00 - 15.30 rundy I - VII
16.00 zakończenie turnieju

10. INNE
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, PZSzach, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023