Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Feryjny Turniej na kategorie szachowe

Organizator: UKS GIECEK Radków, DZSzach Podokręg Kłodzko, Gmina Radków

Termin i miejsce: 28.01. od 15,30 i 29 stycznia od 10,00, Hala Sportowa Ścinawka Śred.

Uczestnictwo: Dzieci i młodzież oraz dorośli ( wszyscy chętni )

System rozgrywek:
Grupa A dla zawodników do 1200 można zdobyć V i IV kat. szachową, tempo gry P’ 30
System szwajcarski 6 rund, 3 rundy 28.01. i 3 rundy 29.01.2022r.
Grupa B turniej dla zawodników na III kategorie, zawodnicy musza posiadać ranking
co najmniej 1250, system szwajcarski lub kołowy na dystansie 7 rund, tempo gry
P’ 30 + 30” na posuniecie, 3 rundy 28.01. i 4 rundy 29.01.2022r.

Zgłoszenia: na chessarbitra lub e-mail: kazimierz.szydeko@neostrada.pl z podaniem
Imienia nazwiska i posiadanej kategorii do 26 stycznia

Wpisowe: 30 zł, dla zawodników klubu GIECEK 15 zł jeśli opłacili składki za 2022 rok

Nagrody: Wszyscy uczestnicy którzy ukończą turniej dostaną nagrody rzeczowe

Postanowienia końcowe: W turnieju obowiązują aktualne przepisy PZSzach.
Udział w turnieju jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby turnieju (wyniki), oraz wykorzystania wizerunku ( zdjęcia).
Ze względu na pandemię, na turniej przychodzimy zdrowi bez objawów chorobowych, uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wytycznych sanepidu Głównego Inspektora Sanitarnego.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024