Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
XII SZACHOWYCH MISTRZOSTW ŚWIDNICY
ŚWIDNICA, 30.01.2022

Z przykro?ci? informujemy, że w zwi?zku z nadzwyczajn? sytuacj? epidemiczn? stacjonarny turniej XII Szachowych Mistrzostw Świdnicy zosta? odwo?any.

Mistrzostwa zostan? rozegrane w niedziel? 30 stycznia w godzinach 16:00-18:30 w formule online na portalu Lichess. Do turnieju nie ma wpisowego.
Zgodnie z regulaminem w przypadku turnieju online nagrodzeni zostan? tylko mieszka?cy Świdnicy oraz cz?onkowie Klubu Szachowego GAMBIT MDK Świdnica. Ka?dy uczestnik b?dzie m?g? w poniedzia?ek 31 stycznia pobra? dyplom z galerii turnieju.
Zach?camy do udzia?u!

https://lichess.org/swiss/w1vdTA9R

1) Organizator
Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, Stowarzyszenie Klub Szachowy
GAMBIT MDK Świdnica oraz Miasto Świdnica.

2) Miejsce turnieju

Hala Sportowa OSiR Zawiszów
ul. Galla Anonima 1a, 58-100 Świdnica

3) Cel turnieju
Popularyzacja szachów wśród dzieci oraz młodzieży ze Świdnicy oraz okolic.
Podniesienie poziomu gry uczestników.
Wyłonienie nowych mistrzów Świdnicy.

4) Uczestnictwo
W turnieju mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.
W grupie A mogą grać dorośli oraz juniorzy.
W grupie B mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2009 lub młodsi.
W grupie C mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2013 lub młodsi.

5) System rozgrywek
Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund (Grupa A i B) lub 7 rund (Grupa C).
Tempo gry: 10 minut + 5 sekund na ruch (prawdopodobnie Grupa A i B) lub 15 minut na zawodnika (prawdopodobnie Grupa C).

6) Nagrody

j.w.

7) Terminarz turnieju
30.01.2022, godz. 16:00-18:30

8) Sposób przeprowadzenia zawodów
O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej będzie decydować ilość zdobytych punktów oraz w przypadku równej ich ilości punktacja pomocnicza:
a) średni Buchholz,
b) Buchholz,
c) Liczba zwycięstw,
d) Ranking uzyskany PZSzach

Kolejność miejsc wśród juniorów w kategoriach dziewcząt i chłopców ustalona będzie na podstawie klasyfikacji generalnej.
W turnieju wyszczególnione zostaną następujące kategorie wiekowe:
- chłopcy do 7 lat (2015-),
- dziewczęta do 7 lat (2015-),
- chłopcy do 9 lat (2013-2014),
- dziewczęta do 9 lat (2013-2014),
- chłopcy do 11 lat (2011-),
- dziewczęta do 11 lat (2011-),
- chłopcy do 13 lat (2009-2010),
- dziewczęta do 13 lat (2009-2010),
- chłopcy do 15 lat (2007-),
- dziewczęta do 15 lat (2007-),
- chłopcy do 19 lat (2003-2006),
- dziewczęta do 19 lat (2003-2006),
- seniorzy,
- seniorki.

Każdy uczestnik od początku turnieju przynależy do swojej kategorii wiekowej. Nie ma możliwości jej zmiany np. w celu uzyskania nagrody w innej kategorii wiekowej (np. junior nie będzie nagradzany w kategorii seniorów; uczestnik z kategorii do 11 lat nie będzie nagradzany w kategorii do 13 lat, nawet jeśli okaże się zwycięzcą całej Grupy B).

9) Pozostałe ustalenia

W turnieju obowiązywać będą przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym.
Turniej Grupy A zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut.
Na sali turniejowej można posiadać wyłączony i schowany telefon lub inne urządzenie mobilne.
Wszyscy uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć lub filmów
z turnieju w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą oraz stosują się do wskazanych przez organizatora środków profilaktyki koronawirusowej (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki).
Odpowiedzialność za nieletnich uczestników turnieju ponoszą opiekunowie.

Ilość uczestników ograniczona (wstępnie 160 osób, organizator może zmienić liczbę np. w związku z sytuacją epidemiczną). Decyduje kolejność zgłoszeń.
Po 26 stycznia sędzia zamknie listy startowe. Dopuszczenie zgłoszonych do turnieju po tym terminie nastąpi tylko za zgodą sędziego. Zgłoszenia po 26 stycznia możliwe będą mailowo (na adres rafal@siwik.pl) lub na sali turniejowej w dniu zawodów.
Wpisowe dla osób zgłoszonych do 26 stycznia wynosi 30 zł od osoby (płatne na miejscu przed rozpoczęciem turnieju).
Wpisowe dla osób zgłoszonych po 26 stycznia wynosi 50 zł od osoby.
Wpisowe dla członków Klubu Szachowego GAMBIT MDK Świdnica jest zmniejszone do 20 zł.
Pieniądze uzyskane z wpisowego zostaną przeznaczone na pokrycie opłat rankingowych, na zwiększenie funduszu nagród oraz na fundusz nagród III Cyklu Szachowego Ziemi Świdnickiej.

W przypadku odwołania turnieju stacjonarnego z powodu sytuacji epidemicznej zostanie rozegrany turniej w formie online na portalu Lichess (https://lichess.org/team/turnieje-klubu-szachowego-gambit-mdk-swidnica). W turnieju online zostaną nagrodzeni tylko mieszkańcy Świdnicy oraz członkowie Klubu Szachowego GAMBIT MDK Świdnica.

Interpretacja regulaminu należy do sędziego turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023