Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


II Turniej szachowy
o Puchar Zarządu UKSz Skoczek Choszczno


1. Organizatorzy:
· UKSz SKOCZEK Choszczno .
· Choszczeński Dom Kultury.
· Gmina Choszczno

2. Cel turnieju:
· Uzyskanie wyższych kategorii szachowych.
· Propagowanie gry królewskiej na terenie Gminy Choszczno.

3. System rozgrywek i tempo gry:

GRUPA A:
· dla zawodników z co najmniej II kategorią szachową i maksymalnym rankingiem FIDE 2399 ( wyjątkowo zawodnicy z III kategorią i rankingiem FIDE wyższym od 1600 ),

· System szwajcarski, 5 rund, tempo gry: 60 minut + 30 sekund dla zawodnika.

· Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

GRUPA B:
Dla zawodników z III i IV kategorią szachową.
System szwajcarski, 7 rund tempo gry: 30 minut + 30 sekund dla zawodnika.

GRUPA C:
Dla zawodników z V kategorią szachową i bez kategorii szachowej.
System szwajcarski, 6 rund, tempo gry: 30 minut dla zawodnika.

4. Termin i miejsce rozgrywek:
· Turniej odbędzie się w dniach 5-6 lutego 2022 r. w Choszczeńskim Domu Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno.Data

OPEN A

OPEN B

OPEN C

5 lutego 2022

8.00-8.45
Rejestracja zawodników

8.00- 8.45

Rejestracja zawodników5 lutego 2022

8.50

Otwarcie turnieju

8.50

Otwarcie turnieju5 lutego 2022

9.00

Runda pierwsza

9.00

Runda pierwsza5 lutego 2022

ok. 12.00

Runda druga

ok. 11.00

Runda druga5 lutego 2022

ok. 16.00

Runda trzecia

ok. 13.00

Runda trzecia5 lutego 2022ok. 16.00

Runda czwarta6 lutego 2022

9.00

Runda czwarta

9.00

Runda piąta

9.00-9.45

Potwierdzanie zgłoszeń

6 lutego 2022

ok. 12.00

Runda piąta

ok.11.00

Runda szósta

10.00

Rozpoczęcie turnieju

6 lutego 2022ok.13.00

Runda siódma

ok. 13.30

Zakończenie turnieju

6 lutego 2022

Około godziny 15.30 Zakończenie turnieju

GRUPY A i B* Harmonogram ma charakter orientacyjny. Rundy będą rozgrywane bezpośrednio po zakończeniu wszystkich partii danej rundy.

4. Uczestnictwo:· Prawo gry we właściwym turnieju mają wszyscy chętni posiadający bez względu na wiek, przynależność klubową czy płeć.

· Uczestnik turnieju może zgłosić swój udział:

a. drogą elektroniczną na adres roslonoskar@gmail.com

b. poprzez formularz ChessArbiter,

w terminie do 3 lutego 2022 do godziny 19:00

· Liczba uczestników ograniczona.

· W wyjątkowych przypadkach zgłoszenia będą przyjmowane na Sali gier w dniu rozpoczęcia turnieju i tylko pod warunkiem możliwości zapewnienia wszystkim zawodnikom należytego komfortu gry.

· O dopuszczeniu zawodnika do gry w turnieju, zgłaszającego swój udział w dniu jego rozpoczęcia, decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.

· Zgłoszenia w dniu turnieju skutkują podwyższeniem wpisowego o 10 złotych.Wpisowe:


GRUPA

WYSOKOŚĆ WPISOWEGO

GRUPA A

60

GRUPA B

40

GRUPA C

15· Zawodnicy UKSz Skoczek Choszczno 5 zł zniżki.
· Zawodnicy niezrzeszeni w klubach woj. Zachodniopomorskiego uiszczają zgodnie z KOF ZZSzach 2022 dodatkową opłatę rankingową 5 zł. Opłatę pobiera organizator i przekazuje ją po turnieju na konto ZZSzach.


6. Punktacja i ocena wyników:· Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 1 pkt, za remis 1/2pkt a za przegraną 0 pkt.

· O miejscu zajętym decydować będzie (w podanej kolejności):a) Suma zdobytych punktów,

b) Buchholz Cut-1,

c) Buchholz,

d) Punktacja Sonnenborga-Bergera

e) Progres7. Sprawy sędziowskie:· Podczas rozgrywek obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

· Obowiązuje zapis partii szachowej przez całą partię. ( nie dotyczy grupy C )

· Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny, którego decyzje są zasadniczo nieodwołalne.

· Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut. – w grupie C - 5 minut.

· Dozwolone jest posiadanie wyłączonego i schowanego urządzenia elektronicznego podczas rozgrywania rund.

· Osoby w stanie po użyciu alkoholu będą natychmiast wykluczane z zawodów przez sędziego, bez prawa do zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów, związanych z udziałem w turnieju.

8. Nagrody:OPEN AOPEN BI miejsce

Puchar + nagroda finansowa

I miejsce

Puchar + nagroda rzeczowa

II miejsce

nagroda finansowa

II miejsce

nagroda rzeczowa

III miejsce

nagroda finansowa

III miejsce

nagroda rzeczowa

IV miejsce

Nagroda rzeczowa

IV miejsce

Nagroda rzeczowa

V miejsce

Nagroda rzeczowa

V miejsce

Nagroda rzeczowa

VI miejsce

Nagroda rzeczowa

Najlepszy senior 65+

Nagroda rzeczowa

Najlepszy Senior 65+

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE 1400-1599

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE 1801-2000

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE 1201-1400

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE 1601-1800

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik z rankingiem FIDE do 1200

Nagroda rzeczowa

Najlepsza kobieta

Nagroda rzeczowa

Najlepszy zawodnik bez rankingu FIDE

Nagroda rzeczowa

Najlepsza kobieta

Nagroda rzeczowa

OPEN CZa miejsca I-III

Puchary

Za miejsca I-XNagroda rzeczowa, medale· Nagrody nie będą dublowane; każdy zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

· Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród po zakończeniu turnieju; w innym przypadku nagroda jest przepada na rzecz organizatora.

· W przypadku niskiej frekwencji liczba nagród może ulec zmniejszeniu, a w przypadku wysokiej frekwencji zwiększeniu.9. Zakwaterowanie i wyżywienie:

· Organizator nie pośredniczy w ewentualnym załatwianiu noclegów dla zawodników.

· Zawodnicy żywią się we własnym zakresie.

· Na sali gier zorganizowany będzie bezpłatny bufet z napojami gorącymi, chłodnymi i słodyczami.

Ceny noclegów:

Hotel OSW na stadionie: ul. Sportowa 1

pok. 1 os. - 90 zł

pok. 2 os. - 80 zł / os.

pok. 3-4 os. - 60 zł / os.

dodatkowo za 15 zł można zamówić śniadanie.

Rezerwacja: tel: 609 669 662Hotelik "Razem" ul. Mickiewicza 1

pok. 1 os. - 90 zł

pok. 2 os. - 160 zł

pokój małżeński - 170 zł

pok. 2 os. dla jednej osoby - 110 zł

W cenę noclegu wliczone jest już śniadanie!

Rezerwacja: tel. 95 765 7873

10. Uwagi końcowe:

· Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.

· Uczestnicy zawodów przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym zakresie.

· Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników w zawodach.

· Uczestnicy biorący udział w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych.

· Osoby nietrzeźwe będą natychmiast wykluczane z zawodów.

· Dozwolone jest posiadanie przez zawodnika przy sobie wyłączonego urządzenia elektronicznego.

· Zastrzega się możliwość zmian w niniejszym regulaminie.KOMITET ORGANIZACYJNY
Zarząd UKSz SKOCZEK Choszczno

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024