Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN

CYKLU GRAND PRIX TORUNIA FUNDACJA IN SPE
NA ROK 2021/2022
W SZACHACH SZYBKICH

Patronat honorowy – Michał Zaleski, Prezydent Torunia


1. ORGANIZATOR:
· Uczniowski Klub Sportowy Ognisko Pracy Pozaszkolnej Toruń.

2. CELE:
· Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
· Wyłonienie mistrzów Torunia na rok 2022

3. TERMINY:
· Turnieje w ramach cyklu Grand Prix będą rozegrane w następujących terminach:

· Początek rozgrywania poszczególnych turniejów - godzina 10.00.

1. 9 października 2021

2. 20 listopada 2021

3. 11 grudnia 2021

4. 15 stycznia 2022

5. 12 luty 2022

6. 12 marca 2022

7. 9 kwietnia 2022

8. 14 maja 2022

9. 11 czerwca 2022

· Zgłoszenia i potwierdzanie obecności na Sali gry do godz. 9.45. Zawodnicy, którzy przybędą po tej godzinie rozpoczynają grę od drugiej rundy.

· Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych rund.

4. MIEJSCE GRY:

· Dom Muz, ul. Poznańska 52 Toruń5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

· W Grupie A może uczestniczyć każdy chętny bez względu na wiek, przynależność klubową czy płeć.

· W Grupie B mogą wziąć udział juniorzy do lat 12 (decyduje rocznik z początku cyklu, tj. 2009 rok i młodsi) oraz w drodze wyjątku osoby posiadające ranking maksymalnie 1200 PZSzach bez względu na wiek, przynależność klubową czy płeć.

· Zgłoszenie udziału do turnieju za pośrednictwem internetowej strony turniejowej na Chessarbiter do środy do godz. 22.00 tygodnia poprzedzającego turniej.

· Zgłoszenia za pomocą serwisu Chessarbiter lub e-mailowo: szachy.uksopptorun@gmail.com

· Liczba miejsc ograniczona.

6. SYSTEM ROZGRYWEK:

GRUPA A:

· Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

· Turnieje co do zasady będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE, ale w wyjątkowych przypadkach z powodu braku uprawnionego arbitra zawody nie będą zgłoszone o czym zawodnicy zostaną powiadomieni co najmniej 3 dni przed planowanym turniejem.

· Tempo gry: 10 minut + 5 sekund dla zawodnika.

GRUPA B:

· Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund.

· Tempo gry: 30 minut dla zawodnika.

· W każdym turnieju istnieje możliwość uzyskania V i IV kategorii szachowej.

· Turnieje co do zasady będą zgłoszone do oceny rankingowej FIDE, ale w wyjątkowych przypadkach z powodu braku uprawnionego arbitra zawody nie będą zgłoszone o czym zawodnicy zostaną powiadomieni co najmniej 3 dni przed planowanym turniejem.7. OCENA WYNIKÓW:

· Miejsca w każdym turnieju ustalane będą na podstawie ilości zdobytych punktów, w razie ich równości o kolejności decydują:

a) Buchholz Cut-1

b) pełny Buchholz

c) bezpośredni pojedynek.

d) ranking średni zawodników· Miejsca w całym cyklu będą ustalane na podstawie miejsca zajętego w turnieju. Liczba punktów za poszczególne miejsce przedstawia tabela:Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

1

50

17

15

2

46

18

14

3

42

19

13

4

38

20

12

5

34

21

11

6

30

22

10

7

28

23

9

8

26

24

8

9

24

25

7

10

22

26

6

11

21

27

5

12

20

28

4

13

19

29

3

14

18

30

2

15

17

31 i nast.

1

16

16· Jeżeli po zakończeniu całego cyklu, dwóch względnie kilku zawodników danej grupy wiekowej uzyska tę samą ilość punktów, to o kolejności zajętych miejsc zadecyduje: wyższe miejsce zajęte w ostatniej rozegranej rundzie/turnieju.

· Do klasyfikacji brane są punkty ze wszystkich turniejów.

· W grupie B do klasyfikacji końcowej brani są pod uwagę wyłącznie juniorzy do lat 12.

8. OPŁATY STARTOWE:

· Wpisowe do turnieju dla osób zgłoszonych za pomocą formularza Chessarbiter wynosi:
Grupa A: seniorzy 30 zł, członkowie klubu UKS OPP Toruń - 25 zł

Grupa B: wszyscy chętni 25 zł, członkowie klubu UKS OPP Toruń – 20 zł

· Wpisowe do każdego turnieju płatne przelewem na konto UKS OPP Toruń:
Bank BNP Paribas 27 1600 1462 1884 9179 9000 0001 w nieprzekraczalnym terminie do środy poprzedzającego dzień turnieju.
W tytule przelewu prosimy koniecznie zawrzeć za kogo płacone jest wpisowe.

· Wpisowe płatne po środzie poprzedzającej turniej wynosi 50 złotych

9. NAGRODY:

GRUPA A:

· Nagrody finansowe (I miejsce- 200 zł, II miejsce 150 zł, III miejsce 100 zł,

· Nagrody specjalne (przy udziale co najmniej 3 osób w każdej kategorii):
najlepszy junior (do 18 lat) 50zł, najlepszy senior 65+ 50 zł, najlepsza kobieta 50zł.

· Nagrody rzeczowe (dla minimum 10% uczestników) oraz dla najlepszego juniora do lat 14.

· Nagrody nie łączą się – każdy zawodnik ma prawo do jednej nagrody: finansowej bądź rzeczowej. Nagrody są wręczane wg podanej kolejności.

· Nagrody należy odbierać na ceremonii zakończenia. Nieobecność zawodnika uprawnionego do nagrody powoduje że przepada ona na organizatora.

GRUPA B:

· Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników

W CAŁYM CYKLU:

· W finale podsumowującym całość turnieju organizator ufunduje puchary i dyplomy dla zwycięzców poszczególnych grup

· Zwycięzcy cyklu w Grupie A otrzymają nagrody rzeczowe.

· Junior jest klasyfikowany wg rocznika z początku rozpoczęcia cyklu.

· W turnieju B nagrody dla najlepszych trzech juniorów do lat 8 i do lat 12

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

· Obowiązują przepisy FIDE w szachach szybkich;

· W każdym turnieju ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń;

· Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją regulaminu;

· Zawodnicy zagraniczni w turnieju A i B muszą posiadać CODE FIDE.

· Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:

1. Uczestnicy turnieju udzielają zezwolenia na publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w turnieju, zgodnie z celami statutowymi Organizatora (m.in. publikacja na stronie internetowej, portalach społecznościowych i w prasie)

2. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez UKS OPP Toruń na potrzeby organizacji turnieju.SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023