Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


MARCOWY TURNIEJ CZEKOLADOWY W HETMANIE
05 marca 2022 r.

Grupa A liczona do rankingu FIDE Rapid.
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_764/

W Grupie B można zdobyć V i IV kat. szachową.
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_765/

MIEJSCE:
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl
ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju mogą uczestniczyć dzieci do lat 14 (rok ur. 2008 i młodsi).
W Grupie B mogą brać udział zawodnicy do rankingu 1250 PZSzach – do lat 14 i 1400 PZSzach – dzieci do lat 10

PROGRAM ZAWODÓW:
05.03.2022 r. (sobota)
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.
I runda – początek godz. 10:00.
Zakończenie turnieju około 14:00.

WPISOWE:
- 40 PLN, płatne na miejscu.

ZGŁOSZENIA:
- formularze online na stronie: www.chessarbiter.com
- SMS: 78 3333 900, e-mail: rafal@siwik.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia oraz grupę startową),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.
Warunkiem udziału jest posiadanie numeru ID w Centralnym Rejestrze PZSzach – formularz rejestracji w CR będzie można wypełnić na miejscu. Link do formularza: http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf

SYSTEM ROZGRYWEK:
Grupa A – system szwajcarski 7 rund, tempo gry wynosi 10 min na partię + 5 sek. na pos.
Grupa B – system szwajcarski 5-7 rund, tempo gry wynosi 15 min na partię + 15 sek./ruch bez akumulacji.
Sędzia może podjąć decyzję o zmianie systemu rozgrywek w zależności od liczby uczestników.

SĘDZIOWANIE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 10 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

NAGRODY:
Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje upominek, trzech najlepszych zawodników oraz jedna najlepsza nienagrodzona dziewczynka otrzymują nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Liczba miejsc dla obu grup w sumie ograniczona jest do 50 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN; Obowiązują aktualne obostrzenia COVID.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024