Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Marcowe Mistrzostwa KOMBATUKI

12-13 Marzec 2022r.ORGANIZATOR:

Wałbrzyski Klub Szachowy Hetman Wałbrzych

KOMBATUKA64 - Centrum Spotkań Dla WszystkichMIEJSCE ZAWODÓW:

ul. 1 Maja 4, Wałbrzych.TERMIN:

12-13 marzec 2022r. sobota i niedzielaWARUNKI UCZESTNICTWA:

Turniej Otwarty dla Wszystkich Chętnych zarejestrowanych w CR-PZSzach

PROGRAM ZAWODÓW:

Sobota
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:15 do 9:45.

I runda– początek godz. 10:00.
II-IV rundy rozpoczynać się będą 5 minut po zakończeniu poprzedniej.

Niedziela
V runda - 9:00
VI i VII runda rozpoczną się 5 minut po zakończeniu poprzedniej

Zakończenie około godz 15:00
WPISOWE:

60 zł - płatne w dniu zawodów.ZGŁOSZENIA:

- formularze online na stronie: www.chessarbiter.com

- SMS: , e-mail: (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia,),

- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc. Uwaga! W każdej grupie ilość zawodników ograniczona do 30.SYSTEM ROZGRYWEK:

Zawodnicy grają systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund, tempo gry wynosi 30min+30sek/ruch
W turnieju można zdobyć kat V, IV, III, II
SĘDZIOWANIE:

W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 15 min. O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.NAGRODY:

Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje upominek.

Nagrody Finansowe podane będą przed rozpoczęciem 3 rundy

I - 150zl (minimum)


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Liczba miejsc ograniczona jest do 30 osób decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz Hetman

(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz Hetman

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024