Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN

Otwartych Drużynowych Mistrzostw Województwa
w Szachach Szybkich na 2022 rok


1. Cel:
· Wyłonienie Drużynowego Mistrza Pomorza Zachodniego
· Podnoszenie poziomu gry
· Uzyskanie lub podwyższenie rankingu FIDE Rapid.

2. Organizatorzy:
· Zachodniopomorski Związek Szachowy
· Uczniowski Klub Szachowy Skoczek Choszczno
· Choszczeński Dom Kultury
· Gmina Choszczno

3. Termin i miejsce:
· Mistrzostwa odbędą się w dniu 26 marca 2022 r w Choszczeńskim Domu Kultury.
· Adres: Choszczeński Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno
· Potwierdzanie obecności na Sali gry w dniu turnieju do godziny 9:45 !

4. Uczestnictwo:
· Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody zawodnika (zgody rodzica, opiekuna prawnego) na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
· Zgoda dotyczy również nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku zawodnika w materiałach promocyjnych, informacyjnych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwanego dalej „RODO”) przez organizatora Drużynowych Mistrzostw Pomorza Zachodniego w Szachach Szybkich.
· Prawo startu mają drużyny Klubów zarejestrowanych w ZZSzach oraz inne złożone z różnych zawodników (także z różnych klubów).
· Jeśli drużyna reprezentuje klub zarejestrowany w Polskim Związku Szachowym, to członkami drużyny mogą być wyłącznie zawodnicy przypisani do tego klubu w CR.
· Wpisowe dla drużyny wynosi 100 złotych płatne przelewem na konto:
Uczniowski Klub Szachowy Skoczek Choszczno
Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy
Nr konta: 81-8359-0005-0040-7753-2004-0001
· Druga i następna drużyna reprezentująca ten sam klub płaci wpisowe w wysokości 80 złotych.

· W przypadku chęci uzyskania faktury za wpisowe uprasza się o poinformowanie organizatorów co najmniej dzień przed rozgrywkami podając dane do faktury.
· Liczba miejsc ograniczona.

5. Skład drużyny:
· Drużyna składa się z czterech zawodników w następującej kolejności szachownic:
Ø Szachownica 1 – bez ograniczeń
Ø Szachownica 2 – bez ograniczeń
Ø Szachownica 3 – bez ograniczeń
Ø Szachownica 4 - junior do lat 14 (rocznik 2008 lub młodszy) lub kobieta lub senior pow.60 lat ( rocznik 1962 i starsi ).
· Drużyny grają w stałym czteroosobowym składzie bez rezerw.
· Drużyna ma prawo rozpocząć mecz pod warunkiem obecności minimum trzech zawodników przy szachownicy.
· Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez klub.
· Na nieparzystych szachownicach kolorem białym grają zawodnicy drużyny umieszczonej w kojarzeniu na pierwszej pozycji, tzw. gospodarze (na pozostałych szachownicach zawodnicy tej drużyny grają kolorem czarnym).


6. System rozgrywek:
· Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
· W następujących przypadkach przewiduje się odstępstwo:
Ø przy ilości 11-12 drużyn w grupie system szwajcarski 7 rund;
Ø przy ilości 6-10 drużyn w grupie system kołowy;
Ø w przypadku mniejszej liczby drużyn system rozgrywek ustali Sędzia Główny.
· Numery startowe przydziela się według średniego rankingu międzynarodowego FIDE (w przypadku zawodnika bez rankingu międzynarodowego FIDE przyjmujemy do obliczeń ranking 1000) zawodników z podstawowego składu, przy równym średnim rankingu decyduje wyższy ranking zawodnika na pierwszej i kolejnych szachownicach, losowanie.

7. Tempo gry:
· Tempo gry: 10 minut + 5 sekund na każde posunięcie od początku partii.
· Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich

8. Punktacja i ocena wyników:
· O kolejności zajętych miejsc przez drużyny decyduje:
Ø suma punktów meczowych,
Ø wynik bezpośredniego spotkania,
Ø suma małych punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny,
Ø lepszy wynik punktowy kolejno na szachownicach.
· Punkty w meczach oblicza się następująco:
Ø 2 pkt. za zwycięstwo w meczu,
Ø 1 pkt. za remis w meczu,
Ø 0 pkt. za przegraną w meczu,
Ø oddanie walkowera - minus 2 pkt. meczowe i 0 małych, za wygrany mecz walkowerem 2 pkt. meczowe i 6 małych,
Ø w przypadku pauzy drużyna otrzymuje:
- dla systemu szwajcarskiego 1 pkt. meczowy i 3 małe punkty,
- dla systemu kołowego 0 pkt. meczowych i 0 pkt. małych.
· Małe punkty stanowią wyniki uzyskane przez zawodników na poszczególnych szachownicach licząc:
- 1 pkt. za zwycięstwo lub walkower,
- 0.5 pkt. za remis lub gdy pauzuje drużyna,
- 0 pkt. za przegraną lub oddany walkower.
· Kolejność miejsc na szachownicy ustala się wg następujących kryteriów:

Ø liczba zdobytych punktów,

Ø wynik procentowy

Ø miejsce drużyny.9. Nagrody i wyróżnienia:· Puchary dla trzech pierwszych drużyn.

· Za miejsca I-III dla najlepszych na szachownicach (I-IV) bony podarunkowe o wartości 150,100,50 oraz dyplomy i medale

· Dyplomy dla każdej drużyny10. Finansowanie:· Koszty organizacji ponosi organizator.

· Koszty uczestnictwa ponoszą delegujące zawodników kluby, rodzice.11. Zgłoszenia:· Zgłoszenia drużyn należy przesyłać na adres sędziego głównego: roslonoskar@gmail.com w terminie do 23 marca 2022 do godziny 21.00.

· Składy osobowe drużyn należy przesyłać do 24 marca 2022 r do godz. 20.0012. Sprawy wychowawcze:· Opiekę wychowawczą nad juniorami podczas zawodów sprawują rodzice oraz uprawnieni do tego szkoleniowcy i opiekunowie z klubów.

· Rodzice, opiekunowie i szkoleniowcy współdziałają z Organizatorem w celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zawodów.

· Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i rodzicami, opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

· W razie stwierdzenia podejrzenia spożycia przez zawodnika alkoholu organizator oraz Sędzia Główny mają prawo zażądać, a zawodnik ma obowiązek poddać się badaniu na obecność alkoholu w organizmie. Pozytywny wynik lub brak zgody na badanie powodują dyskwalifikację zawodnika.

13. Postanowienie końcowe:
· Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

· Zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
- dla zawodników – przegrania partii,
- dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
· Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024