Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Marcowy Turniej Szachów Szybkich w Polanicy-Zdrój


I. Cel:
– popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
– promocja Polanicy Zdrój i okolic

II. Termin i miejsce: 26.03.2022r.
Turniej zostanie rozegrany w Hotelu Polanica ,ul. Górska 2, 57-320 Polanica-Zdrój

III. Organizator : Klub Sportowy Polanica Zdrój , sędzia główny

Mariusz Kopeć : email : dtmk@onet.pl , tel. 604 844 648

IV. Uczestnictwo:Prawo startu w turnieju będą mieli zawodnicy, którzy zgłoszą się do dnia 23.03.2022r. i zostaną wpisani na listę startową. Turniej zostanie rozegrany na dystansie 9 rund, tempo gry: P’10 + 5” na posunięcie . Rozpoczęcie o godz. 10.00 zamknięcie listy startowej 23.03.2022r. Przewidywane zakończenie turnieju o godz. 15.00 -15.15. Parking przy hotelu bezpłatny dla uczestników turnieju. Sprawdzenie obecności nastąpi od 9.45 do 9.55.

V. Wpisowe:Dorośli – 40 zł, Juniorzy do 18 lat – 30 zł., zawodnicy KS Polanica-Zdrój - 10 zł. Konto do wpłat przelewem: 14102051120000740200405654 KS Polanica Zdrój, z dopiskiem „wpisowe do turnieju szachowego „. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do dnia 23.03.2022r. Obowiązują przepisy FIDE i Pzszach.

Wpisowe należy wpłacać przelewem na konto do dnia 23.03.2022r., w wyjątkowych przypadkach wpisowe może być przyjęte na miejscu, jeśli zawodnik został zgłoszony do dnia wskazanego powyżej. UWAGA! Ze względu konieczność wcześniejszego przygotowania sali do gry przez pracowników hotelu zgłoszenia po dniu 23.03.2022r. nie będą uwzględniane, gdyż nie będzie możliwości zamiany sali ani też dostawiania dodatkowych stołów .Dlatego proszę o przestrzeganie terminu zgłoszeń. Turniej będzie zgłoszony do FIDE.

NAGRODY:

Nagrody finansowe gwarantowane przy udziale minimum 40 zawodników: I. 450, II. 350, III. 250, IV. 150, V. 100, VI. 50 , VII 50 zł .,VIII-X. karty podarunkowe, najlepsza kobieta 50 zł., najlepszy zawodnik powyżej 60 roku życia 50 zł., najlepszy junior/juniorka karta podarunkowa. Trofea okolicznościowe za I , II i III miejsce . Małe statuetki dla najlepszej juniorki/juniora, najmłodszego/najstarszego zawodnika turnieju, najlepszej zawodniczki/zawodnika KS Polanica-Zdrój. Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane
obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz PZSzach. Ilość zawodników ograniczona do 60 osób, zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny, ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.

UWAGA!!! Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju ( publikacja wyników, sprawozdawczość ) organizowanego przez KS Polanica Zdrój zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych KS Polanica Zdrój

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023