Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Charytatywny Cykl Turniejów „Pomoc dla Ukrainy”

27-29.03.2022 r.ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej Stowarzyszenie Biały Król Wisznia MałaTERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK: 27-29.03.2022 r.
Świetlica wiejska w SzymanowieGRUPY TURNIEJOWE:TURNIEJ RODZINNY: 27.03.2022 Turniej szachów szybkich otwarty dla wszystkich zawodników. Wpisowe 20 zł, od drugiego i kolejnego członka rodziny 10 zł. Klasyfikacja indywidualna i rodzinna.DRUGI KROK: 28-29.03.2022 Dla zawodników z co najmniej IV kategorią szachową. Możliwość zdobycia III i II kategorii. Wpisowe 20złPIERWSZY KROK: 29.03.2022 Dla zawodników bez kategorii lub z V kategorią szachową. Warunkowo dopuszczeni mogą być zawodnicy z wyższą kategorią szachową, jeśli nie mogą wziąć udziału w turnieju dwudniowym. Możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej. Wpisowe 15złPLAN TURNIEJU:TURNIEJ RODZINNY

27.03.2022
- godz. 9.00-9.45 zgłoszenia do turnieju

- godz. 10.00-14.00 rundy 1-7
- około godziny 14.15 - zakończenie turniejuGrupa DRUGI KROK
28.03.2022 r.
- godz. 8.00 - 8.45 – zgłoszenia do turnieju
- godz. 9.00 - do ok. 14.00 – 1 - 4 runda
29.03.2022
godz. 9.00- do ok 12.45- 5-7 runda

Około godziny 13.00 - zakończenie turniejuGrupa PIERWSZY KROK

29.03.2022
- godz. 8.00 - 8.45 – zgłoszenia do turnieju

- godz. 9.00 - do ok. 12.45 – 1 - 5 runda

Około godziny 13.00 - zakończenie turnieju

SYSTEM ROZGRYWEK:Turniej rodzinny - 7 rund system szwajcarskim tempem 10 min. +5 sek.

Drugi Krok - 7 rund systemem szwajcarskim tempem 30 min. + 30 sek.

Pierwszy Krok - 5 rund system szwajcarskim tempem 20 min. +10 sek.

O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punkty pomocnicze wg kolejności: 1) Bucholtz skrócony, 2) Bucholtz pełny, 3) Progress, 4) liczba zwycięstwNAGRODY:

W obu grupach puchary i dyplomy dla 3 pierwszych zawodników oraz najlepszej dziewczyny/kobiety. W turniej niedzielnym dodatkowo klasyfikacja rodzinna - weryfikacja przynależności do rodzin podczas zgłoszeń

Podczas turnieju zapewniamy uczestnikom gorące i zimne napoje oraz drobny poczęstunek.UWAGI KOŃCOWE:Sędzia turnieju - arbiter międzynarodowy Rafał Siwik

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE, organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i podjęcia decyzji dotyczących spraw technicznych.Informacje dotyczące turnieju można uzyskać:
Łukasz Butkiewicz – 501 153 845 ; butka1988@gmail.com
Ernest Pociejowski - 884 853 884 ; ernestpociejowski@gmail.com

Udział w Turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Gminę Trzebnica, GCKiS oraz Stowarzyszenie Biały Król Wisznia Mała (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ RODO),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatorów Turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024