Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


1. Organizator
Szkoła Podstawowa Fundacji "CLEVER" w Wałbrzychu.

2. Termin i miejsce rozgrywek.
Turniej odbędzie się w sobotę 9 kwietnia 2022 w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35 b, o godz. 10.00

3. Uczestnictwo i zgłoszenia.
W turnieju może wziąć udział każdy szachista w wieku do lat 16.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia przez internet na stronie www.chessarbiter.com lub mail: artadamek@wp.pl
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, szkołę do której uczęszcza oraz (ewentualnie) posiadaną kategorię szachową.
W turnieju prowadzone będą klasyfikacje w następujących kategoriach wiekowych: do lat 16, do lat 13, do lat 11 i do lat 9.

4. Nagrody.
W turnieju można zdobyć V i IV kategorię szachową.
Przewidziano nagrody rzeczowe oraz puchary dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

5. System rozgrywek.
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund. O kolejności zajętych miejsc decydują: liczba zdobytych punktów, punktacja Buchholza, progres, liczba zwycięstw.

6. Tempo gry.
Po 30 minut na rozegranie całej partii dla każdego zawodnika.

7. Program rozgrywek.
godz. 9:30 - 9:45 - potwierdzenie udziału w turnieju, ew. zapisy do turnieju
godz. 10:00 - ok. 15:00 – I-VI rundy
ok. godz. 15:00– zakończenie turnieju

8. Uwagi końcowe.
Wszyscy uczestnicy zwolnieni są z wpisowego.
Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona do 60.
Wyniki i informacje o turnieju będą zamieszczone na stronie: www.szkolaclever.pl

UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) – nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023