Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN
IV Memoriału Szachowego Salo Landaua
ŚWIDNICA, 08.05.2022


1. Organizator
Organizatorem Turnieju jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, Stowarzyszenie Klub Szachowy
GAMBIT MDK Świdnica oraz Miasto Świdnica.


2. Miejsce turnieju

Hala Sportowa OSiR Zawiszów
ul. Galla Anonima 1a, 58-100 Świdnica


3. Cel turnieju
Popularyzacja szachów wśród dzieci oraz młodzieży ze Świdnicy oraz okolic.
Podniesienie poziomu gry uczestników.
Uczczenie pamięci Salo Landaua


4. Uczestnictwo
W turnieju mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.
W grupie A mogą grać dorośli oraz juniorzy.
W grupie B mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2009 lub młodsi.
W grupie C mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2013 lub młodsi.


5. System rozgrywek
Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 8 rund (Grupa A i B) lub 7 rund (Grupa C).
Tempo gry: 10 minut + 5 sekund na ruch (Grupa A i B) lub 15 minut na zawodnika (prawdopodobnie Grupa C).


6. Nagrody


Seniorzy: 8 nagród.
Seniorki: 3 nagrody.
Juniorzy: co najmniej po 3 nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej.
Organizator rości sobie prawo do zmian w tym układzie nagród i postara się nagrodzić około 20% uczestników każdej kategorii.


7. Terminarz turnieju
08.05.2022
8:30-9:30 Potwierdzenie udziału
9:50 Odprawa techniczna i otwarcie Turnieju
10:00 Runda I
10:40 Runda II
11:20 Runda III
12:00 Runda IV
12:40 Runda V
13:20 Runda VI
14:00 Runda VII
14:40 Runda VIII
15:30 Zakończenie Turnieju


8. Sposób przeprowadzenia zawodów
O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej będzie decydować ilość zdobytych punktów oraz w przypadku równej ich ilości punktacja pomocnicza:
a) średni Buchholz,
b) Buchholz,
c) Liczba zwycięstw,
d) Ranking uzyskany PZSzach


Kolejność miejsc wśród juniorów w kategoriach dziewcząt i chłopców ustalona będzie na podstawie klasyfikacji generalnej.
W turnieju wyszczególnione zostaną następujące kategorie wiekowe:
- chłopcy do 7 lat (2015-),
- dziewczęta do 7 lat (2015-),
- chłopcy do 9 lat (2013-2014),
- dziewczęta do 9 lat (2013-2014),
- chłopcy do 11 lat (2011-),
- dziewczęta do 11 lat (2011-),
- chłopcy do 13 lat (2009-2010),
- dziewczęta do 13 lat (2009-2010),
- chłopcy do 15 lat (2007-),
- dziewczęta do 15 lat (2007-),
- chłopcy do 19 lat (2003-2006),
- dziewczęta do 19 lat (2003-2006),
- seniorzy,
- seniorki.


Każdy uczestnik od początku turnieju przynależy do swojej kategorii wiekowej. Nie ma możliwości jej zmiany np. w celu uzyskania nagrody w innej kategorii wiekowej (np. junior nie będzie nagradzany w kategorii seniorów; uczestnik z kategorii do 11 lat nie będzie nagradzany w kategorii do 13 lat, nawet jeśli okaże się zwycięzcą całej Grupy B).


9. Pozostałe ustalenia

W turnieju obowiązywać będą przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym.
Turnieje Grupy A oraz B zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut.
Na sali turniejowej można posiadać wyłączony i schowany telefon lub inne urządzenie mobilne.
Wszyscy uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć lub filmów z turnieju w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą.
Odpowiedzialność za nieletnich uczestników turnieju ponoszą opiekunowie.


Ilość uczestników ograniczona (wstępnie 200 osób, organizator w razie konieczności może zmienić tę liczbę). Decyduje kolejność zgłoszeń.
Po 4 maja sędzia zamknie listy startowe. Dopuszczenie zgłoszonych do turnieju po tym terminie nastąpi tylko za zgodą sędziego. Zgłoszenia po 4 maja możliwe będą mailowo (na adres rafal@siwik.pl) lub na sali turniejowej w dniu zawodów.
Wpisowe dla osób zgłoszonych do 4 maja wynosi 30 zł od osoby (płatne na miejscu przed rozpoczęciem turnieju).
Wpisowe dla osób zgłoszonych po 4 maja wynosi 50 zł od osoby.
Wpisowe dla członków Klubu Szachowego GAMBIT MDK Świdnica jest zmniejszone do 20 zł.
Pieniądze uzyskane z wpisowego zostaną przeznaczone na pokrycie opłat rankingowych oraz na zwiększenie funduszu nagród.


Interpretacja regulaminu należy do sędziego turnieju.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024