Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW W SZACHACH NA 2022 ROK

INDYWIDUALNE MP SENIORÓW OD 55 DO 65 LAT ** INDYWIDUALNE MP SENIORÓW OD 66 DO 75 LAT
INDYWIDUALNE MP SENIORÓW POWYŻEJ 75 LAT ** INDYWIDUALNE MP SENIOREK POWYŻEJ 50 LAT

ORGANIZATOR:
Klub Szachowy „Stilon” Gorzów Wlkp. – na zlecenie Polskiego Związku Szachowego.

TERMIN I MIEJSCE: Turniej zostanie rozegrany w dniach 14-20.05.2022 w Szklarskiej Porębie, „Królowa Karkonoszy i Halny”, ul. Słowackiego 11a.
Przyjazd w dniu 13.05.2022 do godz. 19-tej, odprawa techniczna w dniu przyjazdu o godz. 20.00.

SYSTEM ROZGRYWEK:
System szwajcarski na dystansie 9 rund. Tempo gry 90 minut + 30 sekund na każde posunięcie od początku partii. Wszyscy uczestnicy grają w jednej grupie, po zakończeniu zostanie wyodrębniona klasyfikacja w czterech – jak wyżej. Dyrektor turnieju: Andrzej Modzelan e-mail: anmodz@gmail.com tel. 606 921 188 po 13.00.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 kobiety urodzone w 1972 i starsze oraz mężczyźni urodzeni w 1967 i starsi.
 terminowe zgłoszenie do zawodów, wraz z zapotrzebowaniem na zakwaterowanie i wyżywienie, do dnia 1 maja 2022, na adres dyrektora turnieju jw.
 opłacenie wpisowego w łącznej wysokości 120 zł (100 zł wpisowe + 20 zł opłata rankingowa PZSzach) na konto KSz Stilon: 83 1090 1900 0000 0001 4125 2331 z dopiskiem „MP 65+ - 55+ + imię i nazwisko zawodnika/ów – opłata startowa”.
 opłacenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia na konto jak wyżej (lub gotówką w biurze zawodów)
 Odpłatność za pobyt w ośrodku „Nowa Królowa Karkonoszy wynosi 140 zł za dobę w pokoju 2-3 osobowym; 140 x 7 = 980 zł (z całodziennym wyżywieniem), a 200 zł za pokój 1-osobowy; 200 x 7 dni = 1400 zł. Opłatę należy wnosić na konto jak wyżej (lub gotówką w biurze zawodów)
Uwaga! Nie należy łączyć opłaty startowej z opłatą za pobyt!

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
 Puchary i medale dla trzech najlepszych uczestników w 4 grupach. Dyplomy dla wszystkich uczestników zawodów.
 Wysokość nagród w poszczególnych grupach wiekowych:

I miejsce – 2.000,00
II miejsce – 1.000,00
III miejsce – 500,00

HARMONOGRAM ZAWODÓW
Dzień Godzina Przedsięwzięcie
13.05 20.00 Przyjazd i odprawa techniczna
14.05 15.00 I runda
15.05 09.00 II runda
15.00 III runda
16.05 15.00 IV runda
17.05 09.00 V runda
15.00 VI runda
18.05 15.00 VII runda
19.05 15.00 VIII runda
20.05 09.00 IX runda
14.30 Zakończenie

UWAGI KOŃCOWE

W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione podczas odprawy technicznej oraz zobowiązani są do zakwaterowania w ośrodku wskazanym przez organizatora, pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.

Prawo udziału w zawodach przysługuje zawodnikom polskim (obywatelstwo polskie lub POL na lis cie rankingowej FIDE).

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023