Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


36. Memoriał Mistrza Czesława Błaszczaka

Komunikat organizacyjny

1. Cel imprezy: Popularyzowanie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz podwyższanie kwalifikacji szachowych. Przypomnienie postaci Mistrza Czesława Błaszczaka.

2. Organizator: MUKS MDK Śródmieście Wrocław

3. Patronat: Dolnośląski Związek Szachowy

4. Termin: 15 – 17 czerwca 2022 r.

5. Miejsce gry: Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Fryderyka Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław https://goo.gl/maps/bMVb9NBCBrPq7nwa7

Zostanie udostępniony parking przed budynkiem Instytutu - wjazd od ul. Benedykta Polaka.
Parkowanie jest też możliwe wzdłuż ulicy Juliot-Curie przy Odrze (wjazd od Mostu Grunwaldzkiego)

6. Grupy turniejowe:
Grupa A: dzieci do lat 8 (urodzone w roku 2014 lub młodsze),
Grupa B: dzieci do lat 10 (urodzone w roku 2012 lub młodsze),
Grupa C: dzieci do lat 12 (urodzeni w roku 2010 lub młodsi),
Grupa D: OPEN zawodnicy z rankingiem FIDE poniżej 2200.

7. System rozgrywek:
Grupa A, B, C – system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 30 min. na partię + 30 sek. na posunięcie.
GRUPA D - OPEN – system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 60 min. na partię + 30 sek. na posunięcie.

Turniej D – OPEN będzie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

7. Przepisy turniejowe i ocena wyników:

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Obowiązuje zapis posunięć i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: uśredniony Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, Berger, losowanie.

Zawodnik może się spóźnić na rundę 30 minut.

Po zakończonej partii zawodnik ma prawo do 10-minutowej przerwy między rundami.

8. Wpisowe:

Wpisowe do turnieju wynosi:

· 100 zł w grupie D,

· 50 zł w grupie C,

· 50 zł w grupie B,

· 50 zł w grupie A;

w tym zawarta jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa.

Uczniowie Mistrza Błaszczaka i Medaliści Mistrzostw Polski Juniorów z roku 2022 w szachach klasycznych zwolnieni są z wpisowego.

Wpisowe płatne na konto:

MUKS MDK Śródmieście Wrocław

05 1500 1067 121 0600 5578 50000

W terminie do 13.06.2022 (wpisowe zapłacone po tym terminie wzrasta o 20 zł).

9. Nagrody:

W grupie A: puchary i dyplomy za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników. Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników.

W grupie B: puchary i dyplomy za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.

W grupie C: puchary i dyplomy za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.

W grupie D: puchary i dyplomy za miejsca 1-3. I miejsce – 300 zł. Reszta nagród zostanie podana do 3 rundy.

10. Terminarz:Środa, 15.06.22

Czwartek, 16.06.22

Piątek, 17.06.22

GRUPY A, B, CDo 9:30 potwierdzenie udziału

10:00 – rundy I - IV

10:00 – rundy V-VII

Zakończenie ok. 15 minut po skończeniu się ostatniej partii

GRUPA OPEN

Do 17:00 potwierdzenie udziału

17:15 – I runda

10:00 – II runda

13:00 – III runda

16:00 – IV runda

10:00 – V runda

13:00 – VI runda

16:00 – VII runda

Zakończenie ok. 15 minut po skończeniu się ostatniej partii11. Informacje i zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa można: dokonać za pośrednictwem serwisu: www.chessarbiter.comlub mailowo na adres:michal.dzikowski@tlen.pl
12. Postanowienia końcowe:

Opiekę wychowawczą sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi.

W zawodach obowiązują Przepisy Gry FIDE.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024