Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


II Festiwal Szachowy
o Puchar Wójta Gminy Kolbudy
ORGANIZATORZY
Urząd Gminy Kolbudy
Szkoła Podstawowa w Kowalach
Akademia Sportu Kolbudy
Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk.
TERMIN I MIEJSCE
26.06-03.07.2022 r. Szkoła Podstawowa w Kowalach ul. Apollina 7.
GRUPY TURNIEJOWE
A – dla zawodników 1700 i więcej (PZSzach),
B – dla zawodników 1600-1700 (PZSzach),
C – dla zawodników 1400 (PZSzach),
D – dla zawodników 1100-1250 (PZSzach),
E – dla zawodników 1000-1100 (PZSzach),
F – otwarty turniej błyskawiczny.
SYSTEM ROZGRYWEK
Grupa A – system szwajcarski 9 rund, tempo gry 90 min + 30s/pos. na zawodnika (zgłoszony
do FIDE). Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać numer FIDE ID nadany przez macierzystą
federację,
Grupa B – system szwajcarski 9 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika,
Grupa C – system szwajcarski 9 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika,
Grupa D – system szwajcarski 7 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,
Grupa E – system szwajcarski 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika.
W każdej grupie można zdobyć kategorię szachową.
Grupa F – system szwajcarski 11 rund, tempo gry 3 min + 2s/pos. Na zawodnika (zgłoszony
do FIDE).
WPISOWE
Grupa A –120 zł w tym jest zawarta opłata klasyfikacyjno-rankingowa.
Arcymistrzowie (GM i WGM) zwolnieni z opłat, zawodnicy z tytułem IM i WIM płacą 50%
ww. kwoty.
Grupa B – 30 zł.
Grupa C – 30 zł.
Grupa D – 30 zł.
Grupa E – 30 zł.
Grupa F – 30 zł.
Płatne przelewem na konto Klubu do 20.06.2022 r., po tym terminie zawodnik zostanie
przyjęty po akceptacji Organizatora i wpłaceniu wyższego o 20 zł wpisowego (z wyjątkiem
turnieju E).
NAGRODY
Grupa A: I – 1500 zł + puchar, II – 1000 zł + puchar, III – 800 zł + puchar, IV – 500 zł,
V – 400 zł, VI – 300 zł, VII – 250 zł, VIII – 200 zł.
Dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 200 zł dla najlepszych w poszczególnych
kategoriach: w grupach rankingowych (wg rankingu FIDE) do 1200, 1400, 1600, 1800, 2000;
oraz dla najlepszej kobiety, nestora (powyżej 60 lat), juniora, mieszkańca Gminy Kolbudy.
W Grupie B, C, D i E nagrodami są karty podarunkowe EMPiK o wartości: I – 300 zł +
puchar, II – 250 zł + puchar, III – 200 zł + puchar, IV – 150 zł, V – 100 zł, VI – 80 zł,
VII – 60 zł, VIII – 50 zł.
Dodatkowe nagrody o wartości 50 zł dla najlepszych w poszczególnych kategoriach: kobiety,
nestora (powyżej 60 lat), mieszkańca Gminy Kolbudy.
Nagrody w Grupie F podane zostaną w osobnym komunikacie.
Nagrody mogą być łączone i należy je odebrać osobiście na zakończeniu turnieju,
a w przypadku nieobecności, nagroda przechodzi na następną osobę w danej klasyfikacji.
Dodatkowe nagrody w poszczególnych grupach zostaną przyznane tylko przy udziale
minimum 3 zawodników w danej kategorii.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20.06.2022 r. - elektronicznie (e-mail): asiaj3@wp.pl,
SMS na numer 501 184 879 lub na stronie internetowej: http://www.chessarbiter.com.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię szachową, ranking, przynależność
klubową lub miejscowość, dokładną datę urodzenia.
Zgłoszenie będzie przyjęte dopiero wówczas, gdy zawodnik wpłaci wpisowe na konto Klubu
UKS Gedanensis Gdańsk, ul. Dworska 34 80-506 Gdańsk.
Nr konta 62 1440 1345 0000 0000 0389 6862.
TERMINARZ
26.06. – 09:30-09:55 weryfikacja listy startowej Grup A i E
10:00 I runda Grupy A oraz Grupy E (cały turniej zostanie rozegrany jednego dnia)
15:00 II runda Grupy A
27.06. – 16:30- 16:55 weryfikacja listy startowej Grupy D
17:00 III runda Grupy A oraz I runda Grupy D (tego dnia zostaną rozegrane 4 rundy)
28.06. – 17:00 IV runda Grupy A oraz V runda Grupy D (tego dnia turniej
zostanie zakończony)
29.06. – 16:30-16:55 weryfikacja listy startowej Grupy B i C
17:00 V runda Grupy A oraz I runda Grupy B i C (tego dnia zostaną
rozegrane 2 rundy)
30.06. – 17:00 VI runda Grupy A oraz III runda Grupy B i C (tego dnia zostaną
rozegrane 2 rundy)
01.07. – 17:00 VII runda Grupy A oraz V runda Grupy B i C (tego dnia zostaną
rozegrane 2 rundy)
02.07. – 10:00 VIII runda Grupy A oraz VII runda Grupy B i C (tego dnia
zostaną rozegrane 2 rundy)
15:00-15:25 zapisy do turnieju błyskawicznego
15:30 I runda Grupy F
03.07. – 10:00 IX runda Grupy A oraz IX runda Grupy B i C (tego dnia odbędzie
się zakończenie turnieju około godziny 12:15)
14:15 zakończenie turnieju Grupy A.
Kolejne rundy w grupach B, C, D i E będą się odbywały z przerwą 5-minutową
po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedniej.
ZAKWATEROWANIE
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania, ale proponujemy noclegi
w pobliżu sali gry:
- http://www.stonevilla.pl/
- http://www.hotelczterybrzozy.pl/
- http://willa-promyk.gdanskhotel.org/pl/
UWAGI KOŃCOWE
 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu oraz możliwość
wprowadzenia zmian,
 maksymalne spóźnienie na rundę – 30 minut.
 każdy uczestnik turnieju musi posiadać maseczkę ochronną,
 turniej zostanie rozegrany zgodnie z aktualnymi wytycznymi ministra zdrowia
dotyczącymi organizacji imprez sportowych,
 obowiązują przepisy FIDE i PZSzach,
 decyzje sędziego głównego w trakcie trwania zawodów są ostateczne,
 za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia i ubezpieczenie odpowiada zawodnik
lub osoby delegujące,
 osoby niepełnoletnie na turnieju przebywają pod opieką osób dorosłych,
 w trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego, niniejszego
Regulaminu oraz ustalenia zawarte w komunikatach organizacyjnych,
 zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu oraz
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach
informacyjno –marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających
uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych,
 dodatkowe informacje można znaleźć na stronach: www.kolbudy.pl,
www.szachy.gda.pl.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024