Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA JUNIORÓW W SZACHACH SZYBKICH

KŁODZKO – 25.09.2022

Komunikat organizacyjny

Organizatorzy
Dolnośląski Związek Szachowy
Władze Miasta Kłodzka
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku
Klub Szachowy Twierdza Kłodzko
KS Polanica-Zdrój
Termin i miejsce rozgrywek
25 września 2022 r. (niedziela)

Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Jana Pawła II 4, 57-300 Kłodzko

Uczestnictwo
Wszyscy uczestnicy Mistrzostw muszą posiadać licencję zawodniczą PZSzach.

W mistrzostwach mają prawo udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach szachowych Dolnego Śląska oraz niezrzeszeni szachiści będący mieszkańcami Dolnego Śląska.

Mistrzostwa zostaną rozegrane w 6 grupach wiekowych do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18 z podziałem na chłopców i dziewczęta. Każdy z uczestników winien być pod opieką rodzica lub przedstawiciela klubu pod rygorem nie dopuszczenia do mistrzostw.

D-8 (dziewczęta urodzone w roku 2014 lub później)
C-8 (chłopcy urodzeni w roku 2014 lub później)
D-10 (dziewczęta urodzone w roku 2012 lub później)
C-10 (chłopcy urodzeni w roku 2012 lub później)
D-12 (dziewczęta urodzone w roku 2010 lub później)
C-12 (chłopcy urodzeni w roku 2010 lub później)
D-14 (dziewczęta urodzone w roku 2008 lub później)
C-14 (chłopcy urodzeni w roku 2008 lub później)
D-16 (dziewczęta urodzone w roku 2006 lub później)
C-16 (chłopcy urodzeni w roku 2006 lub później)
D-18 (dziewczęta urodzone w roku 2004 lub później)
C-18 (chłopcy urodzeni w roku 2004 lub później)
Zgłoszenia do turnieju i wpłata wpisowego
Na stronie chessarbiter.com – formularz w serwisie turniejowym lub emailem na adres: rafal@siwik.pl z podaniem danych: imię nazwisko, data urodzenia, nr licencji zawodniczej, klub szachowy bądź miejscowość zamieszkania w przypadku braku.

Wpłata wpisowego w wysokości 40 PLN przelewem na konto Klubu Szachowego Twierdza Kłodzko

nr 55 1090 2327 0000 0001 5128 5164 Santander Bank Polska S.A. do 23.09.2022 r. lub gotówką 50 PLN na miejscu.

System rozgrywek, tempo gry
Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim.
Grupy do lat 8 grają 7 rund, pozostałe 9 rund.
W grupach mniejszych niż 10 zawodników system rozgrywek oraz liczbę rund ustali sędzia główny. W przypadku małej liczby uczestników w danej grupie sędzia główny może połączyć sąsiednie grupy.
Tempo gry wynosi 10 min + 5 s na posunięcie z akumulacją zaoszczędzonych sekund.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza. W systemie szwajcarskim: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progres, liczba zwycięstw. W turnieju kołowym: bezpośrednie pojedynki, Berger, Koya, liczba zwycięstw.
Gdy punktacja nie rozstrzygnie miejsc medalowych/nagradzanych sędzia główny zarządzi dogrywkę w szachach błyskawicznych.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Zawodnik może się spóźnić na rundę 10 min.
Turnieje zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich pod warunkiem udziału w danej grupie minimum 3 zawodników z rankingiem FIDE.
Harmonogram turnieju
9:00 – 9.45 – potwierdzenie udziału, wpłaty wpisowego

9.50 – uroczyste otwarcie mistrzostw

10.00 – 10.30 I runda

10.35 – 11.05 II runda

11.10 – 11:40 III runda

11.45 – 12.15 IV runda

12.20 – 12.50 V runda

12.55 – 13.25 VI runda

13.30 – 14.00 VII runda

Zakończenie grup do lat 8 – około 14:00

14.05 – 14.35 VIII runda

14.40 – 15.10 IX runda

około 15.30 – Uroczyste zakończenie mistrzostw

Nagrody
Zawodnicy w każdej grupie wiekowej za miejsce I – III otrzymają puchary, medale i dyplomy.

Dodatkowo przewidziane są nagrody rzeczowe dla zawodników z miejsc I – V w poszczególnych grupach.

Zawodnicy z miejsc I – III poszczególnych grup wiekowych otrzymają dodatkowe nagrody w postaci wejściówek na Twierdzę Kłodzką, ważną do końca roku.

Za I miejsce wejściówka do Minieurolandu w Kłodzku ważna do końca roku.

Przewidziane są nagrody dla najmłodszej zawodniczki i najmłodszego zawodnika, a także drobne upominki dla wszystkich zawodników grup 8 i 10 lat.

Sprawy organizacyjne i inne
Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.
Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
Na hali będzie czynny sklepik.
kierownik turnieju: Mariusz Kopeć, tel. 604 844 648
Zawodnicy podczas mistrzostw muszą być pod opieką osoby pełnoletniej.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju zgodnie z przepisami PZSzach i FIDE, a także zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych.
W turnieju obowiązują aktualne obostrzenia COVID.
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Obok Sali gry jest czynny basen – www.basenklodzko.pl

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024