Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


TURNIEJ Z OKAZJI 10 – LECIA
KLUBU SZACHOWEGO WIEŻA PĘGÓW
PĘGÓW 2022-10-22

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy:
- Klub Szachowy Wieża Pęgów

2. Cel imprezy:
- uczczenie 10-lecia istnienia Klubu Szachowego Wieża Pęgów
- integracja środowisk szachowych z całej Polski

3. Warunki uczestnictwa:
- zgłoszenia przyjmowane będą na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_5364/
lub pocztą elektroniczną na adres: wiezapegow@gmail.com, telefonicznie pod numerem: 608 841 613
- w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, klub oraz aktualny ranking.
- wpłacenie wpisowego w wysokości 50 zł na konto Klubu Szachowego Wieża Pęgów 71 9583 0009 0018 3110 2000 0001 do dnia 20 października 2022 roku lub 60 zł na miejscu w dniu zawodów
- GM, WGM, IM, WIM zwolnieni z wpisowego
- liczba miejsc ograniczona do 120 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Termin i miejsce gry:
- 22.10.2022 r. godz. 10.00 - I runda
- Świetlica Wiejska w Pęgowie ul. Poprzeczna 16,
- weryfikacja uczestników w dniu gry od 8.45 do 9.45

6. System rozgrywek i czas gry:
- system szwajcarski na dystansie 9 rund, kojarzenie komputerowe
- turniej zgłoszony do rankingu FIDE w szachach szybkich.
- tempo gry: 10 minut + 5 sekundy

7. O kolejności zajętych miejsc decyduje:
- ilość zdobytych punktów
- średni Buchholz
- pełen Buchholz
- progres
- liczba zwycięstw
- losowanie lub dogrywka w przypadku miejsc nagrodzonych
8. Nagrody: gwarantowane
Open :
- I m. 500zł.
- II m. 400zł.
- III m. 300zł.
- IV m. 200 zł.
- V m. 100 zł
- VIm. 50 zł
Kobiety :
- I m. 150zł.
- II m. 100zł.
- III m. 50zł.
Niepełnosprawni:
- I m. 100 zł
- II m. 50 zł
Najlepszy zawodnik:
Wieży Pęgów 100 zł
Gminy Oborniki Śląskie 100 zł
Powiatu Trzebnickiego 100 zł
Ranking Pzszach do 1800 – 100 zł

- warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród na zakończeniu turnieju, w innym przypadku nagroda jest przyznawana następnemu w kolejności zawodnikowi.
9. Sędziowanie i przepisy gry:
- turniej zostanie przeprowadzony przez sędziego licencjonowanego - obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy- decyzje sędziego głównego są ostateczne.
10. Przepisy końcowe i informacje dodatkowe:
- uczestnicy zawodów przyjeżdżają i ubezpieczają się we własnym zakresie
- organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników
- w czasie turnieju organizator zapewnia ciepłe napoje zawodnikom
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2023