Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


Turniej Szachowy

z okazji Dnia Niepodległości
I. Cel:
– popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
– promocja Polanicy-Zdrój i okolic

II. Termin i miejsce: 11.11.2022r.
Turniej zostanie rozegrany w Hotelu Polanica ,ul. Górska 2, 57-320 Polanica-Zdrój

III. Organizator : Klub Sportowy Polanica Zdrój , sędzia główny

Mariusz Kopeć : email : dtmk@onet.pl , tel. 604 844 648

IV. Uczestnictwo: Wszyscy chętni, turniej ma charakter otwarty; 9 rund, tempo gry: P’10 + 5” na posunięcie . Rozpoczęcie o godz. 11.00 zamknięcie listy startowej 09.11.2022r. Przewidywane zakończenie turnieju o godz. 15.30 Parking przy hotelu bezpłatny dla uczestników turnieju.

V. Wpisowe:Dorośli – 30 zł, Juniorzy do 18 lat – 20 zł., zawodnicy KS Polanica-Zdrój - 10 zł. Konto do wpłat przelewem: 14102051120000740200405654 KS Polanica Zdrój, z dopiskiem „wpisowe do turnieju szachowego „. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do dnia 09.11.2022r. Obowiązują przepisy FIDE i Pzszach.

Wpisowe należy wpłacać przelewem na konto do dnia 09.11.2022r., w wyjątkowych przypadkach wpisowe może być przyjęte na miejscu, jeśli zawodnik został zgłoszony do dnia wskazanego powyżej.
NAGRODY:

Nagrody finansowe : I. 300, II. 250, III. 200, IV. 150, V. 100, VI. 50 zł ., najlepsza kobieta powyżej 18 roku życia 50 zł., najlepszy zawodnik powyżej 60 roku życia 50 zł., najlepszy junior/juniorka do 18 lat karta podarunkowa. Trofea okolicznościowe za I , II i III miejsce . Przewiduje się także nagrody specjalne dla najlepszej zawodniczki i zawodnika KS Polanica Zdrój, najmłodszego zawodnika turnieju, najstarszego zawodnika turnieju. Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz PZSzach. Ilość zawodników ograniczona do 60 osób. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,odpowiedzialność za nieletnich uczestników turnieju ponoszą ich opiekunowie, ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.


UWAGA!!! Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju ( publikacja wyników, sprawozdawczość ) organizowanego przez KS Polanica Zdrój zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych KS Polanica Zdrój

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024