Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


MISTRZOSTWA SZCZAWNA-ZDROJU W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH
21.10.2023R.ORGANIZATORZY:
Wałbrzyski Klub Szachowy Hetman Wałbrzych
UM Szczawno-Zdrój

MIEJSCE:
Hala GIMNASTYCZNA, ul. Sienkiewicza 28, 58-310 Szczawno-ZdrójWARUNKI UCZESTNICTWA:
W turnieju mogą wziąć wszyscy chętni pod warunkiem uiszczenia wpisowego i dostępnych miejsc.PROGRAM ZAWODÓW:

21.10.2023 r. (sobota)

Potwierdzenie i przyjmowanie zgłoszeń od godz. 9:15 do 9:45.

I runda – początek godz. 10:00.

Zakończenie turnieju około 14:30.WPISOWE:
- 40 PLN, płatne na konto Wałbrzyskiego Klubu Szachowego Hetman Wałbrzych

BNP PARIBAS 14 1600 1462 1820 4660 9000 0001 do dnia 20.10.2023r z dopiskiem „(Imię i Nazwisko zawodnika) – MSB”
- lub 50 PLN gotówką w dniu zawodów.ZGŁOSZENIA:
- formularze online na stronie: www.chessarbiter.com

- SMS: 531 372 400, e-mail: hetman@szachy.walbrzych.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.SYSTEM ROZGRYWEK:

System szwajcarski 13 rund, tempo gry wynosi 3 min na partię + 2 sek. na pos.
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

Sędzia może podjąć decyzję o zmianie systemu rozgrywek w zależności od liczby uczestników.SĘDZIOWANIE:

Sędzią głównym zawodów będzie Aleksander Wilk

W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 1 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.NAGRODY:

Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje słodkości.

W kategorii OPEN:

- I miejsce 400zł + puchar

- II miejsce 300zł

- III miejsce 200złW kategorii juniorów:

- I miejsce 200zł + puchar

- II miejsce 180zł

- III miejsce 150zł- Najlepsza nienagrodzona kobieta - 100zł
- Najlepszy nienagrodzony mieszkaniec Szczawna-Zdroju - 100złPOSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Liczba miejsc ograniczona jest do 80 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN Wałbrzych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN Wałbrzych; Obowiązują aktualne obostrzenia COVID.

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024