Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOŻUCHÓW ŁĄCZY

I GRAND PRIX R5PL.COM


1. Cel
▪ Popularyzacja królewskiej gry
▪ Integracja środowiska szachowego

2. Termin i miejsce
▪ 28 października 2023 r.
▪ Centrum Kultury „ Zamek” w Kożuchowie

ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów 11:00

Symultana z Arcymistrzem!!! 9:00

3. System rozgrywek

▪ Turniej rozgrywany systemem szwajcarskim w czterech grupach:
- OPEN
- do 18 lat
- do 14 lat
- do 10 lat
▪ Turniej główny zgłoszony do oceny rankingowej FIDE

4. Tempo gry
▪ 10 minut + 5 sekund na ruch
▪ 9 rund

5. Warunki uczestnictwa

Prawo gry w turnieju mają wszyscy chętni zawodnicy.

Prawo gry w symultanie z Arcymistrzem Łukaszem Cyborowskim ma

30 juniorów do 18 lat. Decyduje kolejność zgłoszeń na maila podanego w zgłoszeniach lub w serwisie chessarbiter6. Wpisowe

Płatne na rachunek bankowy:

Klub Szachowy Wieża Pęgów

71 9583 0009 0018 3110 2000 0001

Tytułem przelewu: I GRAND PRIX R5PL.COM, „Imię i nazwisko uczestnika”

▪ Grupa Open - 40 zł przelewem. W dniu turnieju gotówką 60 zł

GM, WGM, IM, WIM zwolnieni z wpisowego

▪ Grupa do lat 18, 14,10 - 0 zł7. Przepisy gry i ocena wyników

▪ Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego

▪ O zajętym miejscu decyduje kolejno: liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydowała punktacja pomocnicza: Buchholz Cut-1, Buchholz, Progress, bezpośredni pojedynek, ranking średni przeciwników8. Zgłoszenia

▪ Zgłoszenia w terminie do 26 października 2023 r. dokonuje się przez:

o Portal chessarbiter

o Pocztę elektroniczną na adres: statuckim@yahoo.com

▪ Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię, ranking, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), klub lub miejscowość zamieszkania.

▪ Zgłoszenie po 26 października lub w dniu turnieju będzie możliwe wyłącznie za zgodą sędziego głównego, wpisowe wzrasta o 50%.

▪ Zawodnicy, którzy nie potwierdzą uczestnictwa zgodnie z harmonogramem rozpoczynają turniej od 2 rundy.

▪ Limit zgłoszeń do 100 osób w grupie Open!!! Decyduje kolejność zgłoszeń! W grupie do 18 lat 100 osób9. HarmonogramSymultana z arcymistrzem dla 30 Juniorów

28.10.2023

09:00 – 11:00

Potwierdzanie uczestnictwa

28.10.2023

09:00 – 11.00

Uroczyste otwarcie

28.10.2023

11:05

Runda 1

28.10.2023

11. 10

Zakończenie turnieju

28.10.2023

16:0010. Nagrody

Grupa OPENI miejsce

1000 zł+ nagroda niespodzianka ufundowana przez Sponsora Głównego R5PL

II miejsce

800 zł

III miejsce

600 zł

IV miejsce

400 zł

V miejsce

200 zł

VI miejsce

200 zł

VII miejsce

100 zł

VIII miejsce

100 zł

Najlepsza Kobieta

200 zł

Osoba z orzeczoną niepełnosprawnością

100 złKategoria Juniorów do lat 10,14,18

§ Grupa do lat 18

1-3 miejsca Puchar+ medal dyplom+ nagroda rzeczowa

Najlepsza zawodniczka do lat 18 :

Puchar+ medal+ dyplom+ nagroda rzeczowa

§ Grupa do lat 14 :

1-3 miejsca Puchar+ medal dyplom+ nagroda rzeczowa

Najlepsza zawodniczka do lat 14:

Puchar+ medal dyplom+ nagroda rzeczowa

§ Grupa do lat 10 :

1-3 miejsca Puchar+ medal dyplom+ nagroda rzeczowa

Klasyfikacja do lat 8 :

1-3 miejsca Puchar+ medal dyplom+ nagroda rzeczowa

Najlepsza zawodniczka do lat 10 i 8 :

Puchar+ medal dyplom+ nagroda rzeczowa▪ Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestnictwo w ceremonii zakończenia turnieju.

Każdy otrzyma dyplom oraz upominek11. Postanowienia końcowe

▪ Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów.

▪ W przypadkach spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny (w sprawach sportowych) oraz Dyrektor Turnieju (w sprawach organizacyjnych). Decyzja sędziego głównego jest ostateczna.

▪ Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do organizatora.

▪ Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

§ Klasyfikacja turnieju juniorskiego będzie traktowana jako IV turniej cyklu "Grand Prix" Kożuchowa

Organizatorzy : Wieża POMOT Pęgów (aktualny drużynowy mistrz Polski) i KSz „Odrodzenie” Kożuchów

Sędzia Open – Rafał Siwik

Sędzia Juniorzy – Maciej StatuckiPartnerzy i sponsorzyR5PL.COM

Burmistrz Kożuchowa – Paweł Jagasek

Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie

Mr. Lodzik

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024