Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


III Turniej Szachowy
z okazji Dnia NiepodległościI. Cel:
– popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
– promocja Polanicy-Zdrój i okolic
II. Termin i miejsce: 11.11.2023r.
Turniej zostanie rozegrany w sali konferencyjnej Hotelu Polanica , ul. Górska 2, Polanica-Zdrój
III. Organizator : Klub Sportowy Polanica Zdrój , sędzia główny

Mariusz Kopeć : email : dtmk@onet.pl , tel. 604 844 648

IV. Uczestnictwo: Wszyscy chętni, turniej ma charakter otwarty; 9 rund, tempo gry: P’10 + 5” na posunięcie . Przyjazd zawodników i potwierdzanie obecności od godziny 10.15 do godziny 10.50 . Rozpoczęcie punktualnie o godz. 11.00. Zamknięcie listy startowej 10.11.2023r., do godziny 20.00. Przewidywane zakończenie turnieju o godz. 15.30- 16.00. Turniej rozgrywany będzie w dwóch grupach : Grupa A - OPEN i Grupa B - do lat 14. Turniej OPEN zgłoszony do rankingu FIDE. Zawodnicy zagraniczni muszą posiadać kod FIDE. Parking przy hotelu bezpłatny dla uczestników turnieju.

V. Wpisowe: OPEN– 40 zł, Grupa do 14 lat – 30 zł. Konto do wpłat przelewem: 14102051120000740200405654 KS Polanica Zdrój, z dopiskiem „wpisowe do turnieju szachowego „. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do dnia 10.11.2023r. Obowiązują przepisy FIDE i Pzszach.

Wpisowe należy wpłacać przelewem na konto do dnia 09.11.2023r., w wyjątkowych przypadkach wpisowe może być przyjęte na miejscu, jeśli zawodnik został zgłoszony do dnia wskazanego powyżej lub w przypadku wolnych miejsc. W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju wpisowe nie podlega zwrotowi.

NAGRODY:
Nagrody finansowe w grupie A - OPEN : I. 500, II. 400, III. 300, IV. 250, V. 200, VI. 100 oraz trofea okolicznościowe za I , II i III miejsce, najlepsza kobieta powyżej 18 roku życia 50 zł., najlepszy zawodnik powyżej 60 roku życia 50 zł. Nagrody w grupie B - do lat 14 : Trofea okolicznościowe za I , II i III miejsce oraz nagrody rzeczowe za miejsca I-V. W ramach obu turniejów odbędą się dla mieszkańców Polanicy-Zdrój i zawodników KS Polanica-Zdrój Mistrzostwa Polanicy-Zdrój w szachach szybkich, gdzie za I miejsce w grupie OPEN zwycięzca otrzyma puchar + 100 zł., w grupie do lat 14 junior – puchar, juniorka – puchar.

Ilość zawodników ograniczona do 80 osób dla całego turnieju. Przewiduje się grupy A i B po 40 uczestników. W przypadku mniejszej ilości zawodników w jednej grupie, będzie można zwiększyć liczbę grających w drugiej grupie o liczbę brakującą w pierwszej grupie.

Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,odpowiedzialność za nieletnich uczestników turnieju ponoszą ich opiekunowie, ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie. Jeśli podczas trwania zawodów wystąpiłoby zagrożenie epidemiologiczne, to będą respektowane obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz PZSzach.

UWAGA!!! Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju ( publikacja wyników, sprawozdawczość ) organizowanego przez KS Polanica Zdrój zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych KS Polanica Zdrój

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024