Kalendarz Szachowy SeoHost.pl
Kalendarz zawiera informacje o 0 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


ORGANIZATOR
Wałbrzyski Klub Szachowy HETMAN WAŁBRZYCH

MIEJSCE ZAWODÓW
Społeczne Liceum Ogólnokształcące, ul. Malczewskiego 22, 58-309 Wałbrzych

TERMIN
10 grudnia 2023r. (niedziela)

PROGRAM ZAWODÓW
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:15 do 9:45.
I runda– początek godz. 10:00.
Rundy II-IX rozpoczynać się będą 5 minut po zakończeniu poprzedniej.
Zakończenie 15 minut po ostatniej rundzie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Turniej otwarty dla wszystkich. Ilość osób ograniczona do 80.
Lista startowa zostaje zamknięta w dniu 09.12.2023r. Po tym terminie udział jest możliwy wyłącznie w przypadku wolnych miejsc. O udziale w zawodach decyduje:
- opłacenie wpisowego,

WPISOWE
50 PLN płatne na konto Klubu (14 1600 1462 1820 4660 9000 0001) do dnia 8 grudnia 2023r. W tytule proszę podać: „Imię i nazwisko zawodnika – OMW”.
W dniu zawodów płatność gotówką wynosi 70 zł. Prosimy o odliczoną kwotę

ZGŁOSZENIA
- formularz chessarbiter.com
- SMS: 604 514 545, e-mail: hetman@szachy.walbrzych.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej grany tempem 10’+5’, system szwajcarski, 7 rund, Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE

SĘDZIOWANIE
Sędzią głównym zawodów jest p. Aleksander Wilk.
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 5 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.NAGRODY
OPEN:
I miejsce – 500 zł + PUCHAR
II miejsce – 350 zł
III miejsce – 250 zł

Pozostałe nagrody:

- niegrodzony junior:
I miejsce – 200 zł
II miejsce – 150 zł
III miejsce – 100 zł

- najlepszy nienagrodzony zawodnik do rankingu FIDE 1600 – 100 zł,
- najlepszy nienagrodzony zawodnik do rankingu FIDE 1400 – 100 zł,
- najlepszy nienagrodzony zawodnik do bez rankingu FIDE – 100 zł,
- najlepsza nienagrodzona kobieta – 100 zł,
- nagroda losowana wśród nienagrodzonych zawodników - 100 zł

Wszyscy uczestnicy otrzymają słodki poczęstunek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN;

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2024